Workflow

 

Til højre illustreres, hvorledes vi typisk griber de første 12 måneders samarbejde med en ny kunde an. I den første fase gælder det om at skabe overblik og dokumentation, så vi har et grundlag for at tilrettelægge den fremtidige forsikringsløsning.

Gennemgangen vil også afdække, hvilke risici virksomheden, bevidst eller ubevidst, ikke er forsikret imod, så vi over for bestyrelse og direktion kan dokumentere den samlede risikoprofil. Contea påtager sig ansvaret, og skaber overblikket – I tager beslutningerne.

Den gode cirkel er også et omdrejningspunkt for det løbende samarbejde med kunder. Behovet for forsikringer ændrer sig løbende i takt med virksomhedens udvikling, og en ny cirkel kan tegne sig.

workflow