I Contea har vi en strategi om, at vi til stadighed ønsker at være en virksomhed vores kunder vil anbefale.

For at komme dertil er det helt essentielt, at vi har de bedste og mest tilfredse medarbejdere, holder vores aftaler, er gode til at afstemme forventninger, er nemme at gøre forretning med og ikke mindst, at vi gør vores arbejde top professionelt - hver dag.

For at holde os selv oppe på strategien, gennemfører vi løbende interviews med udvalgte kunder indenfor vores forskellige specialer og forretningsområder.

"Kundernes viden og holdninger er det kostbareste vi har. God fornøjelse med læsningen af vores første kundecase, hvor vi har talt med Semco Maritime".
Lars Steen Nielsen, Administrerende direktør i Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S.


Contea giver os råd til de bedste forsikringer

"Hos Semco Maritime evaluerer vi løbende vores forretningsmæssige risiko og afstemmer vores forsikringsportefølje imod driftsrisikoen. Vi opererer i en foranderlig verden, og dagen går ikke altid som vi tror, når den starter. Derfor har vi brug for forsikringer til at afdække risiko. Vi flytter fx rundt på dyre borerigge ind og ud af havne. Hvad skal det koste at afdække den forretningsmæssige risiko, ved sådan en operation? Det vil jeg vide med sikkerhed. Derfor er Contea vores faste, globale rådgiver. Og de skaffer os altid den bedste dækning til den laveste pris", siger Peter Strandgaard, Head of Legal for Semco Maritime.

Siden 2007 har Contea været Semco Maritimes globale partner og rådgiver i alle forsikringsmæssige spørgsmål, risikovurderinger og risikostyringspro-grammer.

Peter Strandgaard: "Contea er den strategiske og taktiske røde tråd i alle vores forsikringsspørgsmål. Vi opererer i omkring 10 lande med diverse datterselskaber og alle er underlagt forskellige forsikringsmæssige set up. Men det er Contea, vi samarbejder med i alle lande.

I praksis sker det gennem Conteas medlemskab af WBN – Worldwide Broker Network, verdens største netværk af uafhængige forsikringsmæglere. WBN består af partnere i over 100 lande over hele kloden.

Team af eksperter

Mange års samarbejde med dag-til-dag kontakt og faste statusmøder har gjort, at Contea med Peter Strandgaards egne ord, "kender Semcos forretning ligeså godt, som vi selv gør". Det giver en erfaringsbaseret tryghed at vide, at alle råd fra Contea bygger på en høj grad af forretningsforståelse og kommerciel indsigt.

Det er også et af argumenterne for, at Semco Maritime har valgt ikke selv at ansætte en egen Risk Manager, til at varetage de forsikringsmæssige spørgsmål i koncernen.

"Vi har vores faste kontaktperson i Contea. Men derudover kan vi til enhver tid trække på en lang række kompetencer i Contea, siger Peter Strandgaard: "Her taler vi om et dybt professionelt team af eksperter, der altid er parat til at træde til uanset landegrænser og tidszoner".


Tryghed der frigør ressourcer

"At have et team som Conteas i ryggen er jo netop pointen med det hele. Vi ved, at Contea har det overblik over vores kontrakter, der gør, at vi aldrig er hverken under- eller overforsikrede. Men altid er dækket optimalt til den bedste pris.

Den tryghed, som dét giver, giver os samtidig ro og ressourcer til at lægge vores egen indsats et sted, hvor det har en mere direkte forretningsmæssig værdi", siger Peter Strandgaard og fortsætter:

"Jeg synes jo, at enhver virksomhed, nærmest uanset størrelse og branche, burde få lavet en analyse af det risikobillede, de befinder sig i.

For Semco Maritimes vedkommende kan jeg bare konstatere, at det på daglig basis, i mange dele af verden, bringer vores forretningsmæssige risiko ved uforudsete hændelser fra Høj til Lav. Og det giver mig ro i maven", slutter Peter Strandgaard.


F
akta om Semco Maritime

Semco Maritime A/S med hovedkvarter i Esbjerg, er en global leverandør til offshore- og energisektoren. Semco Maritime beskæftiger mere end 2.000 medarbejdere i blandt andet Danmark, England, Norge, Du-bai, Singapore, Vietnam, Mellemamerika og USA.

Firmaet samarbejder med fabrikanter, operatører, entreprenører og slutbrugere. Som leverandør af komplette løsninger og innovativt design, prioriteres langsigtede relationer med kunder på det globale marked.

Semco Maritime deltager som hovedentreprenør eller underentreprenør inden for Olie og Gas, Vind-energi, Rigprojekter og Energiprojekter.

Se mere om Semco Maritime på www.semcomaritime.com