Det er muligt at nedbringe omfanget af hærværk, indbrud, graffiti, overfald m.m., ved at skabe boligområder der signalerer, at man tager ansvar, har holdninger og at utryghed og kriminalitet ikke er acceptabelt. 

Belysning der enten ikke virker eller ikke er der. Vildt voksende planter der er ved at overtage veje og stier. Det er ting, der er med til at skabe utryghed, forringe livskvaliteten og som kan resultere i en stigning i hærværk, indbrud, graffiti, overfald mm. Det er den hverdag, man kan blive mødt med som beboer i et boligselskab – en hverdag der kan få store menneskelige og økonomiske konsekvenser på sigt. 

I Contea har vi erfaring med, at en effektiv metode til håndtering af den slags udfordringer er en trygheds – og sikringsvandring.

I samarbejde med dem der bor, arbejder eller blot har sin naturlige gang i området, foretages der i fællesskab en struktureret vandring i området. Udfordringer identificeres, og der peges på konkrete tiltag til at løse udfordringerne. Herfra vil der ikke være langt fra ord til handling. Tryghedsvandringerne afsluttes med en afrapportering med konkrete løsningsforslag og beskrivelse af muligheder.

 

Skab trygge områder

Målet med vandringen er kort og godt at ændre utrygge områder til områder, der signalerer, at man er i et område hvor beboerne tager ansvar, har holdninger og ikke accepterer utryghed og kriminalitet. 

”Vores erfaring er, at afdelingsbestyrelserne og de beboere og medarbejdere, der dagligt er i boligselskabets område, er dem der har den største viden og erfaring med området”, siger Carsten Andersen, Senior partner og forsikringsmægler og fortsætter: ”Her er eksterne konsulenters gode råd ikke nok. Løsningen skal findes hos dem, der har et naturligt ”ejerforhold” til området og dermed et naturligt ønske om at forandre til det bedre”.

 

Få en rapport med konstruktive forslag

Contea tilbyder sig som tovholder på disse projekter fra start til slut. Vi sikrer os, at alle interessenter bliver hørt og at der kommer en rapport med konstruktive løsningsforslag. Contea kommer med erfaring fra politiet, sikringsbranchen og vores mangeårige samarbejde med boligselskaberne i Danmark.

Vi håber, at I lyst til at høre mere om tryghedsvandinger og vil derfor tage kontakt til jer med henblik på en nærmere præsentation af mulighederne.

 


 Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte forsikringsmægler

carsten tilrettet

Carsten Andersen
Segmentchef for bolig og erhvervsejendomme

Tel.    2042 1519
Mail  can@contea.dk