Effektiv skadeforebyggelse giver bedre økonomi og tryghed

Stiger udgifterne til skader i en kommune eller region, vil forsikringsselskabet ofte svare med højere præmier. Falder antallet af skader derimod, vil det typisk føre til lavere præmier. Med andre ord giver det altså rigtig god økonomisk mening at satse på skadeforebyggelse.

Stiger antallet og udgifter til skader i en kommune eller region, vil det ofte føre til krav om højere præmier eller ændret selvrisiko fra forsikringsselskabet. Derfor er der god grund til at kigge på skadeforebyggelse, ikke mindst fordi det ikke behøver at koste mange penge. Vores erfaring siger os nemlig, at op imod 80 procent af al skadeforebyggelse kan klares med adfærdsregulerende tiltag. Den store forskel kommer med ledelsesfokus, løbende opfølgning, en struktureret plan hvor alle parter kender deres rolle og ikke mindst målrettet uddannelse.  

TRYGHEDS- OG RISIKOGENNEMGANG

Der er flere gode bud på effektiv skadeforebyggelse, men en Trygheds- og Risikogennemgang er blandt de mest effektive, når det handler om at gøre den enkelte afdeling til en bedre – og billigere – risiko for forsikringsselskabet.

 

1. Interview: Indledningsvis udsender vi et Interviewskema til to personer, gerne fra institutionen og fra forsikrings-/risikostyringsenheden.
2. Tryghedsvandring: I samarbejde med den pågældende institution, og med udgangspunkt i besvarelserne fra interviewskemaerne og den lokale skadestatistik, foretager vi i fællesskab en struktureret vandring i området. Udfordringer identificeres, og der peges på konkrete tiltag til at løse udfordringerne.
3. Rapport: Den endelige rapport samler oplysningerne omkring institutionen og giver dermed en god risikoprofil. De ting vi blandt andet ser på og drøfter i institutionerne, kan være:

- Brandsektionering.
- Kriminalitet.
- Vedligeholdelse inde og ude.
- Sikring og belysning. 
- Affaldshåndtering.
- Tekniske installationer etc.
- Vandskaderisiko.
- Skybrudsskaderisiko.

Rapporten er samtidig Conteas anbefaling af, hvordan institutionen kan prioritere de forskellige forslag og tiltag. Vurderet ud fra økonomi inddeler vi anbefalingerne i to kategorier: ”Her og nu” og ”Fremover”.

4. Evaluering og opfølgning: Efter aftale med kommunen/regionen afholdes to årlige evalueringsmøder med deltagelse af institutionens ledere. På møderne følges op på, hvilke ting der er sat i gang, og hvilken indflydelse det har haft i institutionen og dens skadestatistik. Den enkelte institution følges indtil den ønskede udvikling er nået, og institutionen selv er i stand til arbejde videre med processen. Er der opstået nye problemstillinger, som har indflydelse på institutionens skadestatistik, vil Contea selvfølgelig bistå med at igangsætte nye forløb og tiltag.


Vil du vide mere om Trygheds- og Sikringsvandringer, så er det yderligere beskrevet her: https://www.contea.dk/trygheds-og-sikringsvandringer/


Har du behov for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte din forsikringsmægler.


Lars S. Jespersen, Forsikringsmægler
Tlf.  7511 9962
Mail: lje@contea.dk