Tag Contea med på råd, hvis du etablerer dig i udlandet

Når Conteas kunder opererer i udlandet, sker det under andre love og retningslinjer, i en anden og måske fremmed kultur og helt sikkert i et – set med forsikringsøjne – helt andet risikobillede end det hjemlige.
 
Ikke engang Conteas medarbejdere kender til bunds alle relevante forsikrings-, lovgivnings- og kulturforhold i alle andre lande. Men vi har et netværk, der gør.

Contea er nemlig medlem af verdens største netværk af uafhængige forsikringsmæglere, Worldwide Broker Network (WBN), der består af partnere i over 115 lande over hele kloden.

Vores partnere i WBN giver os adgang til at håndtere kunder, der opererer i stort set hver en krog af verden med samme høje kvalitet som herhjemme, og samtidig med sikkerhed for dybt kendskab til lokal lovgivning, kultur og standarder.

 Læs casen ”Contea giver os råd til de bedste forsikringer” om Semco Maritimes internationale forsikringsbehov:
”Contea er den strategiske og taktiske røde tråd i alle vores (Semcos) forsikringsspørgsmål. Vi opererer i omkring 10 lande med diverse datterselskaber og alle er underlagt forskellige forsikringsmæssige set up. Men det er Contea, vi samarbejder med i alle lande”.

Læs hele casen her: Semco Maritime


Hvis I opererer i udlandet, kan alt fra et mindre salgskontor til en større produktionsenhed derude, påvirke jeres resultater betydeligt. Med WBN har vi sikret dig trygheden ved et samarbejde med lokale forsikringseksperter, der forstår de specifikke forsikrings-, lovgivningsmæssige, økonomiske og kulturelle faktorer, der hersker i de lande I opererer i og hvor risiciene rent faktisk er placeret.


Worldwide Broker Network (WBN) – vores netværk

• WBN er verdens største netværk af uafhængige forsikringsmæglere.
• Det internationale samarbejde sker bl.a. via en fælles online platform; WBNet 3.0, der giver både os, vores partnere og kunder adgang til opdaterede oplysninger om kommende og forfaldne opgaver, globale forsikringsoversigter, skader mv. i realtime og 24/7.

• Med WBNet 3.0, har vi løbende adgang til både nyeste master- og lokalpolice, uagtet hvor på kloden policen er udtaget.

• Minimum 3 gange årligt mødes vi i Contea med repræsentanter for de 15.000 professionelle samarbejdspartnere og sikrer os, at de vil arbejde lige så dedikeret og ansvarsbevidst, som vi gør.

• Alle internationale forsikringsprogrammer styres af Contea. Vi sikrer et professionelt samarbejde på tværs af grænser og fungerer som dit bindeled mellem parterne.

• Følg linket og se en lille video om WBN – det tager kun 100 sekunder: https://www.contea.dk/images/why-wbn-in-100-seconds.mp4


Yderligere information

Hvis du vil vide mere om mulighederne for dig i Conteas internationale samarbejde, så kontakt:

Jesper120px

Partner, Forsikringsmægler
Jesper Krell

Mobil: 52 10 60 16
E-mail: jkr@contea.dk