Skade på arbejdstageres ejendele på arbejdet

I dette nyhedsbrev vil vi gennemgå en problemstilling, som vi med jævne mellemrum drøfter med vores boligkunder:

  • Hvornår kan et boligselskab blive gjort ansvarlig for skade sket på en arbejdstagers private ejendele, når skaden sker i arbejdstiden?

Som altid, når det handler om erstatningsansvar, vil det være en vurdering fra sag til sag. Men hvis en medarbejder eksempelvis ifører sig særligt kært eller dyrt tøj, smykker, ure o.lign., så accepterer medarbejderen som udgangspunkt risikoen for, at ejendelene kan blive beskadiget.

Eller vælger man som arbejdstager eksempelvis at bruge sit dyreste jakkesæt, til trods for at man godt ved, at man den pågældende dag skal tømme kælderen, så accepterer man, at jakkesættet kan blive beskadiget.

Det er altså ikke sådan, at blot fordi skaden opstår i arbejdstiden, så er arbejdsgiveren/boligselskabet automatisk erstatningsansvarlig for skaden.

Hvis boligselskabet skal gøres erstatningsansvarlig, skal skadens opståen skyldes et eller flere af disse forhold:

  • at boligselskabet har stillet krav til påklædning eller smykker
  • at arbejdets indretning, instruktion eller lignende, er årsag til, at skaden sker
  • at boligselskabet har begået en fejl ifm. arbejdets planlægning eller arbejdsstedets indretning
  • at der er givet forkerte eller utilstrækkelige instruktioner.

 

Et par eksempler fra virkelighedens verden:

  • En vicevært har i fødselsdagsgave fået et meget fint og dyrt ur. Han tager det på på arbejde og går i gang med arbejdet som vanligt. På vej op ad en stige snubler han og glider et par trin ned. Han banker armen ind i stigen, og glasset på uret flækker, og urværket kan ikke tåle slaget, så uret er helt ødelagt.

Arbejdsgiveren/boligselskabet kan ikke gøres ansvarlig, for det er ikke et krav fra arbejdsgiverens side, at medarbejderen skal have et ur på, og der er ikke noget i situationen, som indikerer, at arbejdsgiveren kan klandres skadens opståen. Ved at tage et meget dyrt ur på har arbejdstageren accepteret risikoen for, at der kan ske en skade – det, at det sker i arbejdstiden, er blot et tilfælde. (Han kunne ret beset også være snublet derhjemme).

  • En fysiklærer skal lave forsøg med 7. klasse og ifører sig både sikkerhedsbriller og forklæde med ærmer, som man skal, han indprenter desuden dette overfor eleverne. Den stærke syre, der anvendes til forsøget, sprøjter dog op og rammer skjortens krave, hvorved skjorten ødelægges.

Da fysiklæreren er bekendt med forsøgets farlighed, og til formålet har iført sig det nødvendige sikkerhedsudstyr, er der tale om en skade, som efter dansk rets almindelige erstatningsregler, må betragtes som hændelig. Arbejdsgiveren har ikke et erstatningsansvar, for det må antages, at fysiklæreren ved hvad det handler om, ligesom arbejdsgiveren har stillet det nødvendige udstyr til rådighed. Arbejdsgiveren har ingen mulighed for at forudse, at syren vil eller kan sprøjte helt op til kraven.

Da skaden på skjorten således ikke kan tilskrives en fejl eller undladelse fra arbejdsgiverens side, og da skaden dertil ikke er påregnelig, bortfalder erstatningsansvaret.

  • Ved et arrangement i Bella Center har arbejdsgiveren, en bilforhandler, stillet krav til de kvindelige ansatte om at være iført stilethæle og knælange nederdele.

En af udstillingsbilerne punkterer pludseligt, og førsteårseleven bliver bedt om at skifte hjulet. Hun protesterer, for dels er hun ikke instrueret i, hvordan man gør, og dels vil hendes nederdel formentlig gå i stykker. Arbejdsgiveren beordrer hende til at skifte hjulet, og da hun går i gang, knækker den ene af hendes stilethæle.

Her kan arbejdsgiveren pålægges et erstatningsansvar, for det er ham, der har beordret påklædningen, og ligeledes er det ham, der forlanger, at hun skal udføre en arbejdsopgave, der dels ligger ud over, hvad man sædvanligvis forlanger af en førsteårselev og dels ikke tager hendes protest alvorligt. Hans handling/instruks udløser derfor skadens opståen.

 

Vil du vide mere? 

Har du spørgsmål eller søger mere information på området, er du velkommen til at kontakte forsikringsmægler Carsten Andersen på tel. 20421519 eller på e-mail //can@contea.dk">can@contea.dk

Carsten