Udfordringerne kan være mange, hvis man skal undgå tyveri af entreprenørmaskiner, bygningsmaterialer, skurvogne, værktøj og lignende under et byggeri. Dels kan virksomhedens egne aktiver blive stjålet, fordi der er lavet åbninger i ”skallen” på bygningen. Dels fordi sikringsforanstaltninger ofte afkobles for at undgå strømsvigt og kortslutninger, så alarmer dermed ikke virker og dels fordi tingene ofte efterlades med meget sparsomt opsyn, når pladsen forlades efter fyraften. 

I Contea kan vi hjælpe med at sikre byggepladser mod tyveri og indbrud. Vi har specialister med erfaring fra politiet og sikringsbranchen, som kan hjælpe med en sikkerhedsvurdering, både i projekteringsfasen, samt under selve entreprisefasen, når pladsen skal indrettes.

Vi kan yde rådgivning og supervision ved køb af forebyggende tiltag, herunder mekaniske og elektroniske sikringsydelser. På den måde sikres det, at de risikoforebyggende foranstaltninger sættes ind der, hvor de har størst effekt. Men meget kan også klares ved almindelig sund fornuft, altså ved at have fokus på adfærden omkring sikkerhed.

I forhold til overvågning mod tyveri og brand, er det vigtigt at have fokus på, at den elektroniske overvågning er intakt og virker, også i selve byggefasen. Hvis man af tekniske årsager ikke kan få det til at fungere overalt, må man finde alternative løsninger. Her kan vagtordninger og runderinger måske være en løsning. Contea vil kunne hjælpe med at rådgive i de løsninger, der kan passes bedst ind i de udfordringer, I står overfor.

Har du behov for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte din forsikringsmægler.