Persondata i Contea

For Contea er det et grundlæggende krav, at vi altid sikrer, at vores behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med de regler om behandling af persondata vi er underlagt.
Conteas databeskyttelsespolitik kan til enhver tid rekvireres ved at kontakte os på contea@contea.dk.

Når vi som led i vores ydelser til vores virksomhedskunder (både privat og offentlig), behandler oplysninger om kundens ansatte, er vi som udgangspunkt databehandler for kunden. Det være sig fx under udfærdigelse af forsikringsanalyser, udfærdigelse af udbudsmateriale, rådgivning til kunden og løbende administration af kundens forsikringsforhold.  I disse situationer handler vi alene efter instruks fra kunden om, at vi skal facilitere og administrere kundens forsikringsengagement.

Contea er som databehandler i samarbejde med hver enkelt kunde forpligtet til at indgå en databehandleraftale.
Vores forpligtelser efter databeskyttelseslovgivningen varierer alt efter, om vi optræder som dataansvarlig eller databehandler.

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser . Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger.

Du kan altid rette henvendelse til persondataansvarlig Anders Ryegaard (ary@contea.dk) med en detaljeret beskrivelse af dine ønsker om ovenstående rettigheder. Du vil hurtigst muligt få svar retur.