Nyheder omkring patientskadeordningen
 
 
Folketinget har vedtaget en række udvidelser af borgernes muligheder for at få erstatning efter sundhedsfaglig behandling.

I kort form betyder lovændringen, at al sundhedsfaglig behandling, der er foretaget af en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp, er dækket af patientskadeforsikringen - uanset hvor behandlingen foregår.

Det er Conteas vurdering, at lovændringen vil medføre, at udgiften til patientskadeerstatninger og dermed krav mod kommuner, vil stige over de kommende år.
 
Alle kommuner vil fremover være omfattet af en større risiko for at blive afkrævet erstatning fra patientskadeforsikringen. Det skyldes en lovændring, som har udvidet ordningen til også at omfatte sundhedsfaglige behandlinger på kommunale plejehjem og sociale institutioner.

Lovændringen betyder, at Patienterstatningen nu dækker skader efter al sundhedsfaglig behandling, som en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp giver, også hvis behandlingsskaden opstår efter sundhedsfaglig behandling på fx et plejehjem eller på en social institution. 

FAKTA 

- En behandlingsskade skal være påført af en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp for at være dækket af erstatningsordningen. En medhjælp kan fx være en plejehjemsassistent eller en socialpædagog, der handler på vegne af en sosu-assistent eller læge. 
- Sundhedsfaglig behandling er iflg. sundhedsloven: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.
- Med lovændringen stilles fysiske og psykiske lægemiddelskader ens. En psykisk skade kan fx være en alvorlig og behandlingskrævende depression, der skyldes et lægemiddel, der bruges til behandling af uren hud.
- En udbetalt erstatning, kan ikke kræves tilbagebetalt.
 
De kommuner som tegner forsikring for patientskadeområdet, har fra 1. januar 2019,  fået varslet præmiestigninger på baggrund af disse ændringer.


 
Skoletandplejen: Hvem skal betale erstatning ved patientskader?

Spørgsmål

En kommunal skoletandpleje havde hyret en kæbekirurg til at foretage specialbehandling på skolebørn omfattet af den kommunale skoletandpleje. Kæbekirurgen er ikke ansat i kommunen, men sender en faktura på sit honorar, hver gang der er foretaget en behandling.

Kommunen ønsker at vide, hvem der er erstatningsansvarlig, hvis kæbekirurgen laver en skade på en patient, som er omfattet af patientskadeerstatningens lovgivning. Er det kommunen (som er selvforsikret) eller den eksterne, privatpraktiserende tandlæge, via hans patientskadeforsikringsordning?
 
Svar

Udgangspunktet i disse sager er altid, at det er kommunen, der er ansvarlig for al behandling de giver børnene, uanset hvem de betaler for at lave behandlingen – altså uanset om det er en af deres kommunalt ansatte tandlæger eller en privatpraktiserende tandlæge efter aftale med kommunen.

Det er således kommunen, der har erstatningspligten i disse sager og kun hvis tandlægen har handlet forsætligt eller ved grov uagtsomhed kan kommunen søge regres hos tandlægen.

Sager om erstatning til børn behandlet under den kommunale tandpleje bliver altid behandlet som en kommunesag med en minimumsgrænse på 10.000 kr.VIL DU VIDE MERE?
Har du spørgsmål eller søger du mere information på området, er du velkommen til at kontakte
Lars S. Jespersen
Forsikringsmægler

+45 7511 9960
lje@contea.dk