Vil du have specialistviden før ulykken rammer?

 

Risikoen for storbrande på rådhuse, skoler og i idrætshaller er nogle af hverdagens udfordringer for ansatte i kommuner og regioner – ligesom forandringer i klimaet betyder, at antallet af skybruds- og stormskader stiger.

Det er i dag en større udfordring end tidligere at beskytte de store værdier, der er bundet i bygninger, materiel og medarbejdere. Og opgaven bliver ikke lettere af, at vi år efter år oplever stigende krav til beskæringer i de offentlige budgetter.

I Contea rådgiver vi i grænseområdet mellem at være forsikret og selvforsikret samt i at ruste vores kunder til at kunne afbøde konsekvenserne, hvis de bliver ramt af en storskade. Vi kalder det rådgivning inden for risikostyring og strategisk risikoledelse.Contea-måden

I et unikt serviceteam har vi samlet over 40 års erfaring i rådgivning af offentlige virksomheder om, hvordan økonomi- og risikostyring kan mødes, så vi skaber budgetsikkerhed. På den måde undgår offentlige kunder, at der spilles hasard med borgernes penge.Hvad gør Contea velegnet som partner for din offentlige virksomhed?

  • Vores medarbejdere har et indgående kendskab til landets kommuner og regioner qua det eksisterende samarbejde med 39 kommuner og 2 regioner
  • Vi styrker offentlige virksomheders viden om forsikringer og risikostyring via uddannelse
  • Vi inddrager forsikringsselskaber i processen for at finde den optimale løsning
  • Kombinationen af pris, kvalitet og forståelse findes ganske enkelt ikke bedre i markedet