I dette nyhedsbrev kan du læse om Nabohjælp — hvad det er — og hvorfor det giver god økonomisk mening

Nabohjælp kan nedsætte antallet af indbrud med mere end en fjerdedel. Det bliver til ganske meget, når udgangspunktet ifølge Danmarks Statistik er, at der 2017 blev anmeldt flere end 29.000 indbrud*. Hertil skal lægges de godt 24.000** tilfælde af hærværk der blev anmeldt i 2016 (seneste tal). Og så selvfølgelig alle de tilfælde, der går under radaren fordi skadens omfang ligger under den skadelidtes selvrisiko og derfor ofte ikke anmeldes.
Det er meget store tal, og de må give os alle anledning til at overveje, hvordan vi kan nedsætte omfanget. Derfor tilbyder vi nu i Contea støtte til implementering af Nabohjælp i boligforeninger og deres afdelinger.

HVAD ER NABOHJÆLP?
Nabohjælp har været kendt i parcelhuskvartererne siden 1980´erne. Det er en ordning, hvor man i fællesskab hjælper hinanden med at forebygge kriminalitet ved at holde øje med hinanden og med fællesområder.
Nabohjælp består af primært to redskaber:

-   Skilte og klistermærker med nabohjælps-logo, der viser uvedkommende, at her hjælper man som  beboere hinanden og holder øje med området.
-   Online nabohjælps-værktøj, der indeholder blandt andet en ferie/fraværs kalender, så de tilknytte de beboere ved, når boligen er tom.  Derudover indeholder Online-systemet et advarselssystem,  hvor beboerne kan modtage og sende advarsler, hvis der sker noget.

Vær i øvrigt opmærksom på, at nabohjælp ikke er afhængigt af, at alle beboere deltager i ordningen. Man kan sagtens etablere et særdeles stærkt og effektivt system, hvor ikke alle deltager. Og så ved vi jo, at når først nogen er med, så kommer der flere til.

VIRKER NABOHJÆLP?
Forskning peger på, at aktiv Nabohjælp kan nedsætte antallet af indbrud med mere end en fjerdedel. Det er i øvrigt en tendens, der bliver bekræftet, når man interviewer indbrudstyvene selv (ja, det gør man faktisk).
Indbrudstyvene giver nemlig udtryk for, at lysten til at begå et indbrud falder, når der er ”risiko” for, at beboerne deler viden om, at der er uvedkommende på spil.

Det samme billede gør sig også gældende i forhold til hærværk; opmærksomhed lægger en dæmper på uromagerne.

 
HVORFOR ER NABOHJÆLP ØKONOMISK SUND FORNUFT?
Foruden den umiddelbare besparelse ved færre indbrud og mindre hærværk, er der primært to forhold, der for alvor kan mærkes i regnskabet.

Lavere forsikringspræmier:
Stiger antallet og udgifter til skader i en boligafdeling, vil det ofte føre til højere præmier eller
ændret selvrisiko fra forsikringsselskabet. Derfor er der god grund til at kigge på skadeforebyggelse  som fx Nabohjælp eller Tryghedsvandringer.

Lavere ”beboer-omsætning”:
De fleste beboere er glade for deres naboer, og foretrækker at have et godt naboskab, hvor man  kan spørge hinanden om hjælp og tale sammen. Mange har efter implementering af Nabohjælp op levet bedre sociale relationer gennem et styrket naboskab og mødet med ”nye naboer”. Beboerne  taler mere sammen, og bliver mere bevidste om, at man holder øje med hinanden på en god måde.  Alt sammen noget der giver tryghed og lyst til fortsat at være en del af fællesskabet.

HVAD KOSTER NABOHJÆLP?
Ikke ret meget. Vores erfaring siger os nemlig, at op imod 80 procent af al skadeforebyggelse kan klares med adfærdsregulerende tiltag. Den store forskel kommer med ledelsesfokus, løbende opfølgning og en struktureret plan hvor alle parter kender deres rolle.  
Med andre ord giver det altså rigtig god økonomisk mening at satse på skadesforebyggelse.

HVORDAN KOMMER DU I GANG MED NABOHJÆLP?
Nabohjælps-konceptet kan ikke blot kopieres fra andre afdelinger. Ingen afdelinger er ens med hensyn til beboersammensætning, problemer med kriminalitet, engagement m.m. Derfor står vi klar i Contea til at hjælpe dig i gang.
Ring og lad os få en uforpligtigende snak om implementeringen, og mulighederne for netop din boligafdeling.


LÆS MERE OM SKADEFOREBYGGELSE
Er du interesseret i at vide mere om effektiv skadeforebyggelse, så kan du læse mere her:
www.contea.dk/trygheds-og-sikringsvandringer
www.contea.dk/trygheds-og-risikogennemgange

Kilder:
Danmarks Statistik - Flere anmeldte indbrud i beboelser
 www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24952
     
**  Danmarks Statistik - Kriminalitet 2016
 www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20752&sid=krim2016


Har du behov for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte din forsikringsmægler.


Carsten Andersen

+45 2042 1519
can@contea.dk