Anita Jessen
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 75 11 99 67
Email: aje@contea.dk
Anne Sofie Fløe Nielsen
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 79 30 69 94
Email: asf@contea.dk
Bo Høirup Pedersen
It-chef
Mobil: 40 64 62 20
Email: bhp@contea.dk
Britt Hansen
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 79 30 69 92
Email: brh@contea.dk
Camilla Mortensen
Forsikringsmægler, HR og Pensionschef
Tlf.: 75 11 99 75
Mobil: 20 42 14 81
Email: cmo@contea.dk
Carsten Andersen
Senior partner og forsikringsmægler
Tlf.: 75 11 99 63
Mobil: 20 42 15 19
Email: can@contea.dk
Cecilie Rie Frandsen
Fagkonsulent
Tlf.: 46 30 60 42
Email: crf@contea.dk
Christian Elmelund
Forsikringsmægler
Mobil: 22 55 39 10
Email: chl@contea.dk
Dorthe Albertsen
Forsikringsmægler
Tlf.: 75 11 99 72
Mobil: 31 10 62 67
Email: dal@contea.dk
Dorthe Brorsen Pedersen
Bogholder
Tlf.: 75 11 99 40
Email: dbp@contea.dk
Else Westergaard
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 75 11 99 68
Email: ewe@contea.dk
Henrik Hildebrandt
Bestyrelsesformand
Email: hhi@contea.dk
Iver Frydendal Møller
COO
Mobil: 25 45 80 01
Email: ifm@contea.dk
Janne Christiansen
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 75 11 99 69
Email: jch@contea.dk
Jesper Krell
Forsikringsmægler og partner
Mobil: 52 10 60 16
Email: jkr@contea.dk
Jette Marianne Gottlieb
Forsikringsmægler
Tlf.: 46 30 60 41
Mobil: 20 42 39 93
Email: jgo@contea.dk
Julie Melin
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 75 11 99 77
Email: jme@contea.dk
Karin Hornbøll
Skadechef
Tlf.: 46 30 60 43
Mobil: 31 11 16 36
Email: kho@contea.dk
Keld T. Pedersen
Bygningsingeniør
Tlf.: 81 40 71 50
Mobil: 81 40 71 50
Email: ktp@contea.dk
Kent Graungaard
Forsikringsmægler
Tlf.: 75 11 99 74
Mobil: 61 14 54 64
Email: kgr@contea.dk
Klaus Lodberg
Partner og forsikringsmægler
Tlf.: 75 11 99 70
Mobil: 23 23 01 53
Email: klo@contea.dk
Lars Jespersen
Senior partner og forsikringsmægler
Tlf.: 75 11 99 62
Mobil: 20 42 12 81
Email: lje@contea.dk
Lars Steen Nielsen
Group CEO, senior partner
Tlf.: 75 11 99 60
Email: lsn@contea.dk
Laurids Larsen
Forsikringsmægler
Mobil: 20 48 65 27
Email: lla@contea.dk
Lea Vaaben Søbye
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 75 11 99 43
Email: lvs@contea.dk
Lis Jakobsen
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 75 11 99 66
Email: lja@contea.dk
Lotte Gry Clausen
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 75 11 99 78
Email: lgc@contea.dk
Maj K. Sundenæs
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 46 30 60 41
Email: mks@contea.dk
Malene Persson
Fagkonsulent
Tlf.: 46 30 60 49
Email: mpe@contea.dk
Pernille Refslund Schou
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 75 11 99 73
Email: prs@contea.dk
Rikke Nielsen
Kontorassistent
Tlf.: 46 30 60 45
Email: rin@contea.dk
Rikke Parbst
Administration
Tlf.: 75 11 99 42
Email: rlp@contea.dk
Sesselja Gudjonsdottir
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 75 11 99 41
Email: sgu@contea.dk
Signe Beierholm
Fagkonsulent
Tlf.: 46 30 60 44
Email: sbe@contea.dk
Søren Langerhuus
Senior partner og forsikringsmægler
Tlf.: 75 11 99 65
Mobil: 20 42 14 70
Email: sla@contea.dk
Søren Lindbo
Bestyrelsesmedlem
Email: sli@contea.dk
Susanne Noer
Partner og forsikringsmægler
Tlf.: 46 30 60 48
Mobil: 30 52 97 60
Email: sno@contea.dk
Tina Henriksen
Forsikringsmæglerassistent
Tlf.: 75 11 99 45
Email: the@contea.dk