”Samarbejdet giver tryghed, hvilket er baseret på vores erfaringer med, at råd fra Contea bygger på en høj grad af viden og indsigt i den kommunale verden”, siger Christina Bisgaard, forsikringsadministrator hos Favrskov Kommune. ”Der er ingen tvivl om, at samarbejdet med Contea gør, at vi får tingene taget i opløbet. Det ser vi jo tydeligt, når vores forsikringer sendes i udbud. Vi står simpelthen i en stærkere forhandlingssituation over for forsikringsselskaberne, og det giver jo som regel lavere priser”.

 

Siden 2010 har Contea været Favrskov Kommunes partner og rådgiver i alle forsikringsmæssige spørgsmål, risikovurderinger og risikostyringsprogrammer, og det er der en god grund til. ”Contea leverer ikke bare en færdig pakke, siger Christina Bisgaard og fortsætter: ”I stedet er alt tilpasset vores aktuelle behov”.

En vigtig ting som Contea hurtigt fik sat på dagsorden, var to årlige forsikringsudvalgsmøder, hvor Contea, forsikringsselskabet og kommunen mødes. ”På disse møder får vi mange ting fanget i opløbet og kan nå at handle inden vi måske står med en præmiestigning på en given branche”, siger Christina Bisgaard.

Udover de årlige forsikringsudvalgsmøder, afholder Contea og kommunen udviklings- og strategimøder om de risikomæssige udfordringer. ”Det er vigtigt, at vi kender og har styr på vores risici. På udviklings- og strategimøderne laver vi planer og tænker nye tiltag til, hvordan vi kan minimere vores risici”.

 

Fingeren på den kommunale puls

Mange års erfaringer med det kommunale marked gør, at Contea har fingeren på pulsen i forhold til den kommunale verden. ”Vi oplever, at Contea hurtigt formidler nye tendenser, ny lovgivning og afgørelser til os, hvilket bevirker, at vi hurtigt får oplysningerne formidlet videre i egen organisation. At vi får disse oplysninger hurtigt og vi ikke selv skal bruge ressourcer på at opdatere os på viden flere forskellige steder, giver tryghed i hverdagen og frigør ressourcer, som vi kan bruge på andre opgaver”, siger Christina Bisgaard.

Conteas indgående kendskab til den kommunale verden gør, at de aldrig bliver overraskede over, hvor varierende spørgsmål og udfordringer Favrskov Kommune møder i dagligdagen. ”Jeg får altid hurtig og effektiv hjælp fra Contea”, siger Christina Bisgaard. ”Det betyder, at jeg er i stand til meget hurtigt at levere et svar, til stor glæde for organisationen - og mig”.

 

Contea er en del af hverdagen

Contea er den strategiske og taktiske røde tråd i alle Favrskovs forsikrings- og risikostyringsspørgsmål, og det sætter sit præg på dagligdagen. ”Sammen med Contea har vi lavet informationsmøder for kommunens ledere, hvor forsikring og risikostyring har været på dagsordenen. Det er en meget effektiv måde at få budskaberne helt ud i hjørnerne af organisationen”, siger Christina Bisgaard og fortsætter: ”Contea er gode til at tænke alternativt, når vi skal have forsikring og risikostyring ind i dagligdagen. For eksempel lavede vi en skolekonkurrence, hvor elever og forældre deltog. Herudover er alle vores skoler gennemgået i forhold til brand, indbrud og vandskade risiko”.

 

Stab af eksperter parate til at hjælpe

”Contea gør mig bedre i stand til at udføre mit job”, siger Christina Bisgaard, ”Vi har vores faste kontaktperson, men derudover sidder der en hel stab af eksperter parate til at hjælpe. Den tryghed, som det giver, at Contea har overblikket over vores forsikringsforhold, og at vi altid har den rigtige dækning til den bedste pris - det jo pointen med det hele”.

 

Fakta om Favrskov

Favrskov Kommune ligger i Østjylland og har godt 47.500 indbyggere. Kommunen omfatter byerne Hadsten, Ulstrup, Hammel og Hinnerup, hvor sidstnævnte er kommunesæde.

Kommunen blev dannet ved Strukturreformen i 2007 af de tidligere kommuner Hadsten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev, samt sognene Granslev, Houlbjerg og Laurbjerg fra Langå Kommune. Navnet kommer fra hovedgården Favrskov, der ligger vest for Hadsten.