Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google Analytics

Personoplysninger


Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: Contea@contea.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Contea
Dokken 10, 3.
6700 Esbjerg
Telefon: 75 11 99 60
Email: contea@contea.dk

Persondata i Contea

For Contea er det et grundlæggende krav, at vi altid sikrer, at vores behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med de regler om behandling af persondata vi er underlagt.
Conteas databeskyttelsespolitik kan til enhver tid rekvireres ved at kontakte os på contea@contea.dk.

Når vi som led i vores ydelser til vores virksomhedskunder (både privat og offentlig), behandler oplysninger om kundens ansatte, er vi som udgangspunkt databehandler for kunden. Det være sig fx under udfærdigelse af forsikringsanalyser, udfærdigelse af udbudsmateriale, rådgivning til kunden og løbende administration af kundens forsikringsforhold.  I disse situationer handler vi alene efter instruks fra kunden om, at vi skal facilitere og administrere kundens forsikringsengagement.

Contea er som databehandler i samarbejde med hver enkelt kunde forpligtet til at indgå en databehandleraftale.
Vores forpligtelser efter databeskyttelseslovgivningen varierer alt efter, om vi optræder som dataansvarlig eller databehandler.

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser . Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger.

Du kan altid rette henvendelse til persondataansvarlig Anders Ryegaard (ary@contea.dk) med en detaljeret beskrivelse af dine ønsker om ovenstående rettigheder. Du vil hurtigst muligt få svar retur.

Forsikringsspørgsmål ifm storkonflikt og evt. medbragte børn
Kontakt din forsikringsmægler hos Contea for at høre, hvordan netop din virksomhed skal forholde sig.
 

Over 100.000 børn kan blive ramt af strejke fra den 4. april og allerede seks dage senere har kommunerne varslet et modsvar ved lockout af alle skoler og børnehaver i landet. Det vil berøre over 860.000 børn herunder 260.000 børn i daginstitutionerne.
Det stiller mange forældre og virksomheder i en situation, hvor der skal findes alternative pasningsordninger for børnene.

En del virksomheder har allerede meddelt, at der ved en evt. konflikt etableres midlertidig børnepasning på arbejdspladsen, ligesom andre overvejer muligheden. Imidlertid giver den løsning anledning til en række forsikringsmæssige spørgsmål i relation til Erhvervsansvar, Arbejdsskade og Kollektiv ulykke. For på trods af, at reglerne selvfølgelig er de samme for alle forsikringsselskaberne, så kan disse have forskellige opfattelser af, hvordan man hver især vil forholde sig til eventuelle udvidelser af dækningen i en konfliktsituation.  

I Contea har vi kontaktet alle relevante samarbejdspartnere i forsøget på at få en klar holdning til dækning i forhold til både arbejdsskadeforsikring samt erhvervs- og produktansvarsforsikring, hvis medarbejdere tager børn med på arbejdet som følge af den truende lockout/strejke. Men som beskrevet afhænger svaret altså af det enkelte forsikringsselskab, så kontakt derfor din forsikringsmægler hos Contea for at høre, hvordan netop jeres virksomhed skal forholde sig.
 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere? 

Har du spørgsmål eller søger mere information på området, er du velkommen til at kontakte Jurist Anders Ryegaard på tel. 26 80 24 33 eller på e-mail ary@contea.dk
 

 

For 9. år i træk har vi holdt Conteas Netværksdag. 85 deltagere fra kommuner, regioner, bolig- og forsyningsselskaber blev gennem eksempler, oplæg, debat og workshops klogere på ”Trusler mod Danmark”. Tak for et godt Netværksmøde – vi glæder os til næste år.

 

Slides fra Netværksdag 2018:

 

 

howden


Contea er i 2017 optaget som den danske partner i Howden One Network. Netværket består af Howden kontorer samt uafhængige forsikringsmæglere, som samarbejder om betjening af globale virksomheder med kontorer overalt i verden.

Howden er en del af det London baserede Hyperion Group, der er verdens største medarbejderejede forsikringsformidlingsvirksomhed.

Udover Howden består Hyperion Group af DUAL, der er verdens største forsikringsagentur, samt RKH Specialty, der er den største uafhængige leverandør til Lloyd's. Dette samarbejde giver os adgang til højt specialiseret viden og mulighed for placering af forsikring af specielle risici indenfor bl.a.:

 • Luftfart
 • Marine
 • Marine Cargo
 • Cyber
 • Global Construction
 • Renewable Energy og Offshore/Onshore Energy
 • Minedrift
 • Professional Indemnity
 • Life Science
 • Financial risks
 • Crisis Management
 • Casualty
 • Property
 • International Trade Credit

 
Vi kan i samarbejde med RKH Specialty stå inde for, at ingen opgave er for stor eller for kompleks.

 

wbn3

WBN er verdens største netværk af uafhængige forsikringsmæglere, der alle lever op til netværkets krav til kvalitet i både service og rådgivning.

Vores partnere i WBN giver os adgang til at håndtere kunder med behov i stort set hver en afkrog af verden med høj kvalitet af service og unikt lokalt kendskab til lokal lovgivning og lokale standarder. Serviceringen sker via en fælles online platform; WBNet 3.0, der giver både os, vores partnere og kunder adgang til opdaterede oplysninger om opgaver, forsikringer, skader mv. i realtime og 24/7.

Herunder kan du se en lille video om WBN – det tager kun 100 sekunder.

 

 


 

jesper krell tilpasset

Vil du vide mere?

For yderligere information om vores samarbejde med globale netværkspartnere kontakt da


Jesper Krell
E-mail:  jkr@contea.dk,
Tel.:        +45 52 10 60 16