Arbejdsskadeforsikring reguleres årligt med Socialt indeks

Når forsikringsselskaberne fastsætter det kommende års præmiestørrelse for arbejdsskadeforsikring, sker det på grundlag af det gennemsnitlige tilkendte erhvervsevnetab fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og på baggrund af udviklingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings tilkendelsespraksis (Socialt Indeks) og den effekt det har på det enkelte selskab arbejdsskadeportefølje.

Vi har vi nu modtaget de første varslinger fra en række af de store selskaber. De viser alle præmiestigninger fra 2018 til 2019 på 9-10 procent. Det er en markant stigning i forhold til hvad vi har set de seneste år.
Vores arbejdsskadespecialister kan dog bekræfte, at erstatningerne er steget kraftigt de seneste år.
Vi vurderer, at stigningen vil være på samme niveau for alle selskaber.
Vær opmærksom på, at disse stigninger ikke betyder en automatisk fritstilling af policen.

Husk at vi altid står til rådighed, med henblik på at sikre de bedste priser og dækninger. Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte din forsikringsmægler.