Forsikring af borgere, som gør en frivillig indsats

 

I efteråret 2016 fortalte vi i et nyhedsbrev om et lovforslag, der skulle gøre det muligt for kommuner og regioner at tegne forsikring for borgere, som yder en frivillig indsats indenfor de kommunale eller regionale ydelsesområder. Det lovforslag er nu vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2017.

Der er en del kommuner, som allerede har tegnet forsikringen i dag, og lovændringen betyder, at de kommuner, som har tegnet forsikringen, kan undlade at opsige den, da ministeriets frist for at opsige forsikringsaftalerne udløber den dag, loven træder i kraft.
 

Frivillig indsats vs. Frivilligt arbejde

Hvis kommuner og regioner vælger at benytte den nye mulighed i serviceloven, skal forsikringen for den frivillige indsats tegnes på samme vilkår som for borgere, der udfører frivilligt arbejde. Grænsen mellem  frivillig indsats og frivilligt arbejde er beskrevet i lovforslaget.

Frivillig indsats kan f.eks. være,

  • Aktiviteter i sociale samværscafeer for udsatte borgere
  • Sociale og humanitære indsatser som fx besøgsven og vågekone.
  • Lektiehjælp i visse situationer
  • Frivillige til aktiviteter som f.eks. hjælp til gadefodbold o.l.           

 

Ulykkesforsikring

I forhold til ulykkesforsikring betyder loven, at den frivillige indsats skal stilles svarende til arbejdsskadesystemet.
 

Arbejdsskadesikringsloven

Frivilligt arbejde er således omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvilket medfører, at kommuner og regioner har pligt til:

  • at tegne forsikring (eller være selvforsikrende) for arbejdsulykker
  • at tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for så vidt angår erhvervssygdomme for denne gruppe.

Forsikringen skal altså dække den frivillige indsats efter samme principper, som gælder for frivilligt arbejde efter arbejdsskadeloven.


Ansvarsforsikring

I forhold til ansvarsforsikring kan den frivillige indsats forsikres i samme omfang som kommunens eller regionens ansatte, herunder dem der udfører frivilligt arbejde.
 

Hvem skal forsikres?

Hvis kommunen eller regionen vælger at benytte sig af muligheden for at forsikre den frivillige indsats, skal der fastsættes retningslinjer for hvilke frivillige indsatser, der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikring. Dernæst skal man have omregnet antallet af frivillige, der udøver en frivillig indsats, til helårsværk. 
 

Få hjælp hos Contea

I Contea har vi fået mulighed for at hjælpe med at tegne forsikringsdækningen via Gjensidige. Vi vil naturligvis hjælpe med at indhente tilbud til vore kunder i takt med, at vi får ovennævnte oplysninger.
Vi vil løbende undersøge markedet for, om andre kan/vil tilbyde en tilsvarende løsning.


Du kan læse mere om tilbuddet fra Gjensidige her


Har du spørgsmål eller vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte:

lars J 

Lars Jespersen
Segmentchef for
kommuner og regioner Vest

Tel.    2042 1281
Mail  lje@contea.dk


Jette tilrettet

Jette Gottlieb
Segmentchef for
kommuner og regioner Øst

Tel.    2042 3992
Mail  jgo@contea.dk

 

Dorthe A tilrettet

Dorthe Albertsen
Forsikringsmægler
kommuner og regioner Vest

Tel.    3110 6267
Mail  dal@contea.dk