Vejledning

Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) og DANSK IT har udarbejdet en vejledning i, hvad virksomheder bør gøre for at sikre sig, at politiet kan få de nødvendige spor hvis en it-relateret hændelse skal efterforskes. Rigspolitiets NC3 har gennem længere tid erfaret, at når politiet bliver involveret, så er det ofte enten for sent, da de relevante spor ikke længere eksisterer, eller også har der ikke været indsamlet de rigtige spor til at begynde med. Dette skyldes både tiden, fra gerningen er sket og til anmeldelse, men det skyldes lige så meget, at den enkelte it-afdeling ikke har haft fokus på at indsamle spor og derfor ikke ved, hvilke beviser der bør sikres.

Målet med denne guide er derfor at:

• Oplyse virksomheder om, hvad de selv kan gøre for at sikre indsamling af de nødvendige oplysninger inden et eventuelt brud på it-sikkerheden.
• Hjælpe med at sikre, at eventuelle spor ikke bliver ødelagt/forvansket, hvis der skulle opstå et brud på it-sikkerheden.
• Give en kort anvisning i, hvordan virksomhedens netværk sikres, så politiet har de bedste arbejdsbetingelser. 
• Gøre det nemmere at indsamle de nødvendige spor til politiet, hvis skaden sker.

Du kan hente vejledningen her