I medierne bliver vi ofte præsenteret for historier om, hvordan hærværk og kriminalitet skaber utryghed i boligområder rundt om i landet. I den forbindelse vil vi gerne dele en historie med jer fra ”virkelighedens verden”, fra Vollsmose i Odense. Her har Fyns Almennyttige Boligselskab nemlig besluttet sig for at gå aktivt ind i kampen mod beboernes utryghed blandt andet gennem Tryghedsvandringer. Og indsatsen har givet gode resultater - ikke kun sociale - men også økonomiske.

God læselyst.
Carsten Andersen, Forsikringsmægler


Fokus på tryghed er god økonomi
Da Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) med lejligheder i bl.a. Vollsmose sendte sine forsikringer i udbud, ville kun få selskaber byde på dem. I samarbejde med Contea satte FAB derfor gang i en række tiltag med udgangspunkt i Tryghedsvandringer. Planerne og hvilke aktiviteter de ville føre med sig, blev en del af det nye udbudsmateriale. Resultatet var både interesserede forsikringsselskaber og pæne præmiebesparelser.

I samarbejde med Contea udbyder FAB hvert femte år boligselskabets samlede forsikringer. Men da det skete senest i 2017, var ikke alt, som det plejede at være. Medierne havde i en periode været fulde af historier om Vollsmose, et kendt område i Odense, hvor FAB har små 1.000 ud af deres knap 9.000 lejligheder. Medierne tegnede et billede af et område præget af påsatte brande og ballade når brandvæsenet forsøgte at slukke dem. Teknisk chef hos FAB, Jens Svane, stod på sidelinjen og så et billede blive tegnet, som han ikke kunne genkende. Ok, Vollsmose har udfordringer, og måske også flere end så mange andre boligområder. Men alligevel kom det som en stor og ubehagelig overraskelse, at næsten ingen forsikringsselskaber ville byde på FAB’s forsikringer.

Satser på skadeforebyggelse
Contea kunne tilbyde en plan, der i al sin enkelhed gik ud på, målrettet at satse på skadeforebyggelse.
”Det viste sig at være en rigtig god ide”, siger Jens Svane om beslutningen om at gennemføre Tryghedsvandringer i FAB’s boligområder.
Det var afgørende for FAB at få etableret et forløb, hvor alle relevante fra start blev involveret. ”Vi lagde ud med helt lavpraktisk at sende spørgeskemaer ud til alle ejendomsfunktionærer og medlemmer af boligforeningernes bestyrelser”, siger Jens Svane og fortsætter: ”Den viden, vi fik samlet ind dér, tog vi med os, da vi sammen med Contea var ude på de egentlige Tryghedsvandringer hvor udfordringer og konkrete tiltag til at løse udfordringerne blev identificeret”.


De ting der kigges på og drøftes, kan være:
• Brandsektionering.
• Kriminalitet.
• Vedligeholdelse inde og ude.
• Sikring og belysning. 
• Affaldshåndtering.
• Tekniske installationer etc.
• Vandskaderisiko.
• Skybrudsskaderisiko.


Fokus fra ledelsen
Hvor Tryghedsvandringerne giver mulighed for at afdække konkrete forhold som huller i en brandvæg, uhensigtsmæssig placering af affaldscontainere o.lign, så er det i det efterfølgende daglige arbejde, det for alvor rykker. Conteas erfaringer med Tryghedsvandringer viser nemlig, at op imod 80 procent af al skadeforebyggelse kan klares med adfærdsregulerende tiltag. Den store forskel kommer med ledelsesfokus, løbende opfølgning og en struktureret plan hvor alle parter kender deres rolle.  

Pæne præmiebesparelser
Da FAB igen sendte sine forsikringer i udbud, var planerne om målrettet skadeforebyggelse en del af det nye udbudsmateriale. Resultatet blev, at ikke alene var der nu igen interesserede forsikringsselskaber; FAB opnåede også pæne præmiebesparelser.
Men med Tryghedsvandringerne har FAB fået mere, end Jens Svane forventede, da beslutningen blev taget. ”Det her er et fælles projekt, som vi alle deltager aktivt i. Det giver ejerskab i det, hvilket jeg er sikker på, er med til at øge arbejdsglæden”, slutter Jens Svane.


Om FAB
Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) administrerer en lang række almene boliger på hele Fyn. FAB udlejer mere end 8.600 boliger, der huser ca. 20.000 beboere i over 90 afdelinger.
Læs mere om Fyns Almennyttige Boligselskab: FAB
Læs mere om Tryghedsvandringer her: Trygheds- og Risikogennemgange


Hvis du vil vide mere om Tryghedsvandringer, er du altid velkommen til at kontakte din forsikringsmægler.


Carsten Andersen, Forsikringsmægler
T   20 42 15 19
can@contea.dkChristian Elmelund, Forsikringsmægler
T    22 55 39 10
M   chl@contea.dk