Sektor Offentlig og forsyning

Mange års branchekendskab

Indgående branchekendskab og indsigt giver vores kunder tryghed og sikrer, at de har de rigtige løsninger

Vi agerer ikke som alvidende eksperter, men som en lyttende og dialogorienteret partner, der tager hensyn til de vidt forskellige kulturer, ønsker og behov, der præger kommuner og forsyningsselskaber. Din virksomheds risiko og syn på de risici I har, er vores udgangspunkt for samarbejdet. Derved sikrer vi, at vi altid leverer de løsninger, der er behov for.

Statistik

42

Kommuner

af Danmarks 98 kommuner samarbejder med os
3

Regioner

ud af Danmarks nuværende 5, samarbejder med os
45%

af Danmarks befolkning

forsynes af en af vores kunder

I vores samarbejde med Contea, har vi mødt engagerede og kompetente medarbejdere, som evner at forholde sig individuelt til risikostyring og forsikringsløsninger. Contea har hjulpet SEAS-NVE med at udarbejde de rette værktøjer, som sikrer et løbende fokus på risikostyring og korrekt forsikringsdækning af vores aktiviteter - og som noget direkte økonomisk målbart, har Contea gennemført et udbud med store besparelser til følge. Erik Christian Thrane, SEAS-NVE

"Samarbejdet giver tryghed, hvilket er baseret på vores erfaringer med, at råd fra Contea bygger på en høj grad af viden og indsigt i den kommunale verden.” Christina Stensgaard, Forsikringsadministrator, Favrskov Kommune

Branchekendskab
Branchekendskab

At kende sine kunders branche og de krav og vilkår denne er underlagt, er helt essentielt for os. Dette gælder også for så vidt angår afholdelse af EU-udbud. En lang række formalia og krav skal være overholdt og tilgodeset ved afholdelse af EU-udbud. Derfor har vi etableret et udbudsteam, som ligger inde med stor erfaring og dyb indsigt i afholdelse af udbud og EU-udbud. Vi har fokus på den samlede risikoomkostning (herunder forsikringspræmier, selvrisici, konsekvenserne af selvforsikring og mæglerhonorar), da det er den samlede omkostning, du som kunde bør have fokus på.

Klaus Lodberg

Segmentchef Forsikringsmægler

t:+45 2323 0153
m:klo@contea.dk