NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
09. februar 2021

Tre ting du skal huske, hvis din virksomhed bor til leje

Hvis din virksomhed bor til leje, er der et par forsikringsforhold, du skal være meget opmærksom på.
Det handler om lejers erstatningsansvar jf. erhvervslejeloven § 40.

Hvis din virksomhed bor til leje, er der ikke alene risiko for at modtage et regreskrav fra udlejers forsikringsselskab i forbindelse med skader på lejemålet, men også fra skader på ejendommens øvrige lejemål, hvis skaden skyldes installationer, ombygninger og ændringer, som lejeren har foretaget.

Du får lige et hurtigt eksempel til at illustrere det: Du kan som lejer blive ansvarlig for jeres installation af en kaffemaskine på 4. sal i en større udlejningsejendom, hvis den medfører vandskade på etagerne under jeres eget lejemål.

Objektivt ansvar

Skader, der kan tilskrives installationer, som lejer har foranstaltet opført – som fx kaffemaskinen fra eksemplet - betragtes som Objektivt ansvar, der kan oversættes til ”Ansvar uden skyld”.
Objektivt ansvar betyder, at lejeren på etagen under kaffemaskinen, som bliver ramt af vandskaden, selv skal køre sagen videre mod den eventuelle ansvarlige skadevolder på 4. sal, altså ejeren af kaffemaskinen. Det ved vi af erfaring, kan være en lang og tung sag og i en række tilfælde slet ikke mulig.

4. sal betaler

I takt med at en række forsikringsselskaber i 2020 varslede store præmiestigninger og nedjusteret kapacitet, ser vi en øget lyst til at undgå skadesudbetalinger eller få dem lagt over til andre.

Derfor ser vi flere og flere sager om regreskrav mod erhvervslejere. Regres er et krav på godtgørelse af erstatning et selskab har betalt på andres vegne.

I tilfældet med kaffemaskinen betyder det, at forsikringsselskaberne med udgangspunkt i Objektivt ansvar, vil have lejerne på 4. sal til at betale skadesudbetalingen til lejerne på 3. sal.

Ulempen ved denne mulighed for objektivt ansvar er, at ingen forsikringsselskaber vil give dig som lejer fuld dækning for denne risiko, som du med underskriften på normale lejeaftaler påtager dig.

Tre vigtige råd om hvad du som lejer, kan gøre ved det

  • Som lejer kan du sikre dig at blive noteret som medsikret på policen og sikre at regresmuligheden jf. § 40 i erhvervslejeloven bliver fjernet. Denne meget brede sikring giver også andre fordele, når vi taler brand og bygningsskader generelt på eget lejemål. Ved at gøre lejer til medsikret på policen fjerner det en række andre regresmuligheder for udlejers forsikringsselskab.
  • Du kan sikre dig, at alene regresmulighed jf. erhvervslejelovens § 40 bliver fjernet, inden du underskriver lejeaftalen med udlejer.
  • Derudover kan du på egen erhvervsansvarsforsikring, så vidt det er muligt, sikre, at den udvides til også specifikt at omfatte tilfælde, hvor lejer ved uagtsomhed forvolder skader på de lejede lokaler og omkringliggende lokaler.
    Det er i disse tilfælde ikke nok med en varetægtsklausul på policen, da den alene tager højde for at dække det lejemål, man som lejer selv har lejet, og ikke den videre ansvarsskade på øvrige lejemål.
    Denne udvidelse vil dog ikke dække, når der er tale om objektivt ansvar, da det objektive ansvar vil blive betragtet som et videregående ansvar.

Husk, at det altid er en god ide at få tilføjelser i lejekontrakter godkendt af jeres advokat. De tre gode råd er derfor alene for at skitsere problematikken og løfte en finger om, at du kontakter os, hvis du har behov for vores hjælp.

Hvad kan man som udlejer af erhvervslejemål gøre?

Hvis man, som udlejer af erhvervslejemål, ikke ønsker at stille sine lejere i en situation som med kaffemaskinen, kan man tage fat i sit bygningsforsikringsselskab og bede dem indføre en klausul i policen, hvor regresmuligheden mod lejere frafaldes, selvfølgelig betinget af at lejer anvender det lejede forskriftsmæssigt.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til denne information eller har brug for hjælp til at sikre jer bedst muligt, er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler.

Susanne Noer
Forsikringsmægler og segmentchef
+45 3052 9760
sno@contea.dk