NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
30. september 2020

Status på cyberforsikring

Aktiv risikostyring er en nødvendighed i enhver sammenhæng for at skabe overblik og få de bedste forsikringer.

I 2020 udgaven af Center for Cybersikkerheds årlige vurdering af cybertruslen mod Danmark siger chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen: ”Truslen fra cyberkriminalitet er rettet mod alle i Danmark, og der er en stigende trussel fra målrettede ransomware-angreb mod danske myndigheder og virksomheder. Cyberkriminalitet koster ramte virksomheder i Danmark millioner og kan i værste fald ramme samfundsvigtige funktioner". Det er klar tale, der burde gøre enhver leder bekymret. Men hvorfor er det så, at ikke alle virksomheder har en cyberforsikring?

Hvorfor fravælges cyberforsikring?

Spørger man Contea, er der en række gennemgående fællesnævnere, der forklarer, hvorfor kunderne siger enten ja eller nej til at tegne cyberforsikring. Blandt de kunder der fravælger en cyberforsikring, er det ofte disse svar, som møder os:

  • Vores IT-afdeling siger, at vi selv kan løse opgaven.
  • Vores data ligger hos en 3. part, så cybercrime kan ikke ramme os.
  • Vi håndterer ikke personfølsomme data.
  • Vi har backup, så vi kan hurtigt komme i gang igen efter et angreb.
  • Det er for dyrt.

Blandt de kunder der har valgt at tegne en cyberforsikring, er det ofte disse svar, som møder os: Risikoen for angreb er simpelthen langt højere end omkostningen.

  • Vi kan ikke overskue risikoen og konsekvenserne af et angreb.
  • Vi er dybt afhængige af IT og kan ikke overleve et nedbrud.
  • Vi har behov for et globalt kriseberedskab, der kan koordinere og styre en krise.
  • Vi kan jo se i medierne hver dag, hvor slemt det kan gå.

Aktiv risikostyring og cyberforsikring er ikke to forskellige ting

At få en Cyberforsikring kræver en aktiv risikostyring og et højt IT-sikkerhedsniveau. Det handler om politikker for medarbejderes færdsel på nettet, træning i og kommunikation om IT-adfærd, password politikker, opdateret sikkerhedssoftware m.m.

Tegning af en cyberforsikring er et væsentligt element i dit samlede risikobillede

Du skal være opmærksom på, at tegning af en cyberforsikring ikke kan stå alene. Der vil altid være behov for en proaktiv risikostyring – et element som forsikringsselskaberne løbende kigger på, når der skal tegnes eller fornyes. Vi ser lige nu at præmieraterne stiger på flere produkter, herunder også på cyberforsikringer. Derudover oplever vi større krav til indtegningsinformationer, god risikostyring og selvrisiko.

Vil du vide mere?

Kontakt din forsikringsmægler, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan forsikre dig mod følgerne af cyber-kriminalitet.