NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
13. december 2019

Sådan kan du forhindre brand og tyveri, når jeres bygninger står tomme i ferien

Vinterhalvåret og specielt jule- og vinterferier betyder tomme skoler institutioner og her udgør brande, vejrligsskader, indbrud og hærværk desværre en risiko, som man er nødt til at forholde sig til.

Man siger, at 80 procent af god forebyggelse kan sikres ved at have fokus på adfærd, mens de resterende 20 procent kan løses ved hjælp af tekniske sikringsforanstaltninger. Det tror vi er rigtigt; langt de fleste af de skader og uheld der sker, kan nemlig undgås ved hjælp af omtanke og rettidig omhu.

Derfor får du her en række gode råd med fokus på de 80 procent.

Her er er 10 gode råd, som kan forhindre en brand i at opstå

 • Tjek at skraldespande og containere er forsvarligt indhegnede eller fastspændte, så de ikke kan flyttes og sættes op mod bygninger/skure. (Er de placeret mindst fem meter fra bygningerne?).
 • Tjek at mindre skraldespande ikke er monteret på ydervægge, under udhæng eller på andet brandbart underlag – hvis de er så fjern dem.
 • Tjek om der er brandbare materialer (f.eks. træpaller, pap og lignende) på udendørs arealer eller op ad bygninger. Hvis der er så fjern dem.
 • Tjek at der generelt er ordentligt og ryddeligt på jeres område.
 • Tjek at der er fri passage til alle flugtveje.
 • Tjek at elektriske maskiner såsom kopimaskiner, computere og kaffemaskiner er slukkede inden weekender og ferier.
 • Tjek at håndværkere og entreprenører, der arbejder, mens der holdes ferielukket, er bekendt med jeres alarmanlæg og regler for opbevaring af brandbare materialer.
 • Tjek at jeres personale er blevet grundigt instrueret i ordensreglerne for brandforhold samt placering og brug af brandsikringsmateriel.
 • Tjek at brandsikringsmateriellet er tilstrækkeligt, er i god stand og er synligt og let tilgængeligt.
 • Tjek at branddøre til kældre, depoter og loftsrum er selvlukkende, og om de kan lukke.

Her er er nogle gode råd, som kan forhindre et indbrud, eller tyveri

Risikoen for tyveri og hærværk er specielt stor i ferieperioder, hvor skolen eller institutionen er lukket. Der kan gå uger, hvor bygninger står tomme. Formålet med tyverisikring er, at det skal være så besværligt for indbrudstyven at foretage et tyveri, at man lader være.

Ud over traditionel tyverisikring, såsom tyverialarmer, videoovervågning og sikringsskabe, ekstra låse etc., så spiller adfærden en vigtig rolle i forhold til indbrudstyveri.

Her er 10 gode råd, som kan forhindre indbrud og tyveri i ferieperioden

 • Tjek at der ikke er genstande eller udstyr, som ligger synligt fremme, når skolen/institutionen forlades.
 • Tjek at IT-udstyr er placeret i sikringsskabe, og at disse er lukkede og låste.
 • Tjek at udstyr, der kan friste en tyv, er i aflåste lokaler eller aflåste rum
 • Tjek at udstyr som du tænker, er interessant for en tyv, er sikringsmærket, så det bliver uinteressant at stjæle.
 • Tjek at udendørs belysning fungerer – indbrudstyve ”hader” lys.
 • Tjek at buske og træer ikke skærmer for indsyn til bygningerne.
 • Tjek at der ikke ligger genstande og materialer, der kan anvendes til at foretage et indbrud. Det kunne f.eks. være sten og fliser.
 • Tjek at vinduer og døre er vedligeholdte og i ordentlig stand.
 • Tjek at alle døre og vinduer er lukkede og låste.
 • Tjek at tyverialarm og anden elektronisk overvågning fungerer og er tilsluttet.

Hvis du ønsker at få overblik over sikringsniveauet på dine bygninger, skoler, institutioner m.m., kan Contea hjælpe med at få det vurderet i forhold til de krav, der er til udstyr og indretning.

Kontakt forsikringsmægler og sikringsrådgiver
Lars Smedegaard Jespersen
+45 2042 1281
lje@contea.dk