NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
24. april 2020

Opbevaring af håndsprit

I øjeblikket bliver der i kommuner, regioner og virksomheder indkøbt håndsprit i store mængder. Mange steder bliver det leveret til et centralt sted, hvorfra det bliver distribueret ud til afdelinger, skoler, plejecentre, sygehuse med videre.
I den forbindelse er et par forhold, du skal være opmærksom på.

Opbevaring skal godkendes af brandmyndigheder.

Håndsprit er meget brandfarligt, og forsikringsselskaberne er meget opmærksomme på risikoen.

Det betyder, at på de steder hvor der opbevares større mængder håndsprit i brandfareklasse 1 (over 25 ltr), skal opbevaringen indrettes jf. bekendtgørelse nr. 1639 af 06.12.2016 ”om brandfarlige og brandbare væsker”.

Her er det angivet, at de beskrevne regler er gældende for oplag større end 25 oplagsenheder (for klasse 1 væsker gælder at 1L = 1 oplagsenhed).

Det betyder, at har man lagret mere end 25 l, skal oplaget indrettes og godkendes efter reglerne i bekendtgørelsen. Desuden har Beredskabsstyrelsen udarbejdet en vejledning, som kan hentes på deres hjemmeside.

Vær opmærksom på, hvor håndsprit opbevares

Når håndspritten bliver opbevaret de enkelte steder, bør du tænke over, at kasserne med håndsprit ikke bliver udsat for varme. De må derfor ikke placeres ved el-tavler eller opladestationer, håndværktøj, el-cykler eller andre el-artikler, der udvikler varme. Ligeledes skal de ikke placeres ved flugtveje.

Vores råd er, at du kontakter de lokale brandmyndigheder, hvis du er tvivl om hvor og hvordan du opbevarer håndsprit.

Vær også opmærksom på, at hvis der opbevares store lagre (flere paller) med håndsprit, vil forsikringsselskaberne gerne orienteres med oplysning om adressen, mængden og at brandmyndighederne har godkendt opbevaringen.

Har du spørgsmål til denne information, er du velkommen til at kontakte:

Risikoingeniør
Keld T. Pedersen
+45 81407150
ktp@contea.dk