NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
29. september 2020

Øgede muligheder for overvågning i det offentlige rum

Nu kan danske kommuner få lov til at filme borgerne på gader, veje og pladser. Kravet er, at kommunen sammen med politiet vurderer, at det kan fremme trygheden. Samtidigt er det nu blevet muligt for både offentlige myndigheder og private virksomheder at overvåge arealer op til 30 meter fra bygningen. Det er konsekvensen af den ændrede ”Lov om TV-overvågning”, Folketinget vedtog i sommer. Her er et overblik over de nye muligheder loven giver for overvågning.

Udvidet kommunal videoovervågning

Danske kommuner kan efter aftale med politiet foretage tv-overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, hvis det vurderes, at overvågningen fremmer trygheden.

Overvågning ved offentlige bygninger

Alle offentlige myndigheder får udvidet mulighed for at videoovervåge foran offentlige bygninger. I må foretage tv-overvågning af arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til jeres egne bygningers indgange og facader. Overvågningen kan ske, hvis det vurderes, at det er nødvendigt af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Overvågning af arealer i nærheden

Visse private virksomheder og offentlige myndigheder kan overvåge offentlige arealer, som ligger op til 30 meter fra, hvor virksomheden eller myndigheden er placeret. Som eksempel kan nævnes, at detailbutikker må overvåge områder, der ligger op til 30 meter fra butikkens indgange og facader. TV-overvågning må dog kun ske, hvis det vurderes, at det er nødvendigt af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Myndigheder skal registreres i politiets register

Det bliver obligatorisk for alle myndigheder, der bruger videoovervågning, at tilmelde sig Polcam, politiets register over tv-overvågningskameraer, så politiet lettere kan tilgå det.

Myndigheder kan beholde optagelser med personoplysninger længere end 30 dage

Hidtil har det kun været tilladt at opbevare billed- og lydoptagelse i 30 dage. Det er med den nye lov ændret, således at offentlige myndigheder og private i særlige tilfælde kan få lov til at opbevare billed- og lydoptagelser med personoplysninger i længere end 30 dage. Kravet er, at det vurderes nødvendigt af hensyn til en indgivet anmeldelse om strafbart forhold.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til denne information, er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler.