NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
Bygningsskader — 28. maj 2019

Huslejetab, genhusning og opmagasinering ved bygningsskader

Huslejetab

Udsættes I for en dækningsberettiget bygningsskade, der betyder, at en beboer må fraflytte lejemålet, så dækker jeres bygningsforsikring boligselskabets huslejetab.

Rent praktisk stopper boligselskabet efter skaden med at opkræve husleje. Boligselskabet skal så efterfølgende redegøre for det aktuelle huslejetab og indsende en opgørelse til forsikringsselskabet.

Som udgangspunkt er følgende tab dækket:

Husleje eksklusive omkostninger til varme, el og vand. Varme, vand og el aflæses, når skaden er sket, og igen efter skaden er udbedret, og lejer er flyttet hjem igen.

Hvis der i forbindelse med udbedring af skaden er behov for el, vand og varme, dækkes disse dokumenterede udgifter også af forsikringen.

Kan et lejemål efter en forsikringsdækket skade kun benyttes delvist, kan boligselskabet opkræve en reduceret husleje i denne periode. Forskellen mellem den fulde husleje og den reducerede husleje dækkes ligeledes af bygningsforsikringen.

NB: Det er vigtigt, at det enkelte boligselskab vurderer, om den aktuelle forsikringssum for huslejetab er tilstrækkelig. Vores erfaringer viser, at afdelinger med særligt store bygninger, kan have behov for en forhøjet forsikringssum.

Genhusning

Hvornår er der dækning, hvis forsikring skal betale, og hvad er der af praktiske forhold, der skal tages højde for?

Når der er behov for at genhuse en lejer efter en forsikringsdækket bygningsskade, er det som udgangspunkt lejerens egen indboforsikring, der skal dække denne udgift. Har lejeren ikke tegnet indboforsikring, kan udgiften dog dækkes af boligselskabets bygningsforsikring, hvis der er etableret en særskilt dækning herfor.

Som udgangspunkt er følgende udgifter dækket:

Meromkostninger ud over sædvanlig husleje fx flytning af indbo, flytning af telefon, højere husleje end den lejer betaler i dag m.m.

NB: Bemærk at lejers indboforsikring altid går forud for boligselskabets bygningsforsikring. Har lejer ikke tegnet indboforsikring, skal boligselskabet efter en skade udarbejde en opgørelse over de aktuelle meromkostninger, som så sendes med diverse bilag og dokumentation til bygningsforsikringen.

Opmagasinering af indbo

Når der er behov for at genhuse en lejer efter en skade, er der ofte også et behov for, at lejernes indbo kan opmagasineres i en periode.

Det er som udgangspunkt lejerens egen indboforsikring, der skal dække udgifter til opmagasinering, og der skal være tale om en dækningsberettiget bygningsskade. Har lejeren ikke tegnet indboforsikring, kan boligselskabets bygningsforsikring dække rimelige omkostninger til opmagasinering samt ind- og udflytning af lejers indbo.

Dækningen ydes indtil den beskadigede lejlighed igen er klar til indflytning og typisk i en periode på max. 12 til 18 måneder.

Har du spørgsmål til denne information? Så er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler i Contea.

Christian Elmelund
Ejendomschef og partner
+45 2255 3910
chl@contea.dk