NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
miljøskadesag — 12. marts 2019

Derfor bør miljøansvarsforsikringen tænkes ind i din virksomheds risikoprofil

Miljøstyrelsen har for nyligt tilsluttet sig Holbæk Kommunes vurdering af, at en hændelse i 2018 skal betragtes som en miljøskadesag.

Det er første gang siden indførelse af miljøskadedirektivet i 2008, at vi i Danmark hører tale om en miljøskadesag.

Da det er den første sag af sin slags, må det forventes, at sagen vil danne præcedens for lignende sager i fremtiden.

Det er derfor fremadrettet vigtigt, at virksomhederne i langt større grad inddrager miljøansvarsforsikringen, som en del af deres risikoprofil.

Forsikringsmæssige konsekvenser

Forsikringsmæssigt skelnes der mellem, om en indtrådt skade hører ind under miljøbeskyttelsesloven eller miljøskadeloven.

Miljøbeskyttelsesloven: Hvis det er en sag omfattet af miljøbeskyttelsesloven er det kommunen, der skal betale for oprydnings- og genetableringsarbejdet.

Miljøskadeloven: Er der tale om en miljøskade, er det virksomheden og – hvis der er tegnet en miljøansvarsforsikring – virksomhedens forsikringsselskab, der skal dække udgifterne.

Hovedtræk i den første miljøskadesag

Et læk på en slange fra en maskinstation medførte udslip af en stor mængde flydende gødning til et nærliggende åsystem med omfattende fiskedød til følge.

Miljøstyrelsen afgav en bindende udtalelse, der tilsluttede sig Holbæk Kommunes vurdering om, at der var tale om en miljøskade på vandmiljøet.

Miljøstyrelsen vurderede, at der var tale om en miljøskadesag, fordi udledningen medførte en betydelig mængde døde fisk.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål eller søger du mere information på området, er du velkommen til at kontakte:

Jesper Krell
Forsikringsmægler og partner
+45 5210 6016
jkr@contea.dk