NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
24. april 2020

COVID-19 kan være en arbejdsskade

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i en ny vejledning anerkendt at Corona-virus kan være en arbejdsskade og målgruppen for anerkendelse udvides.

Medarbejdere i blandt andet ældreplejen, på sygehuse og i daginstitutioner kan fremover få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade.

Med vejledningen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, gives der samtidig mulighed for, at også andre faggrupper end sundhedspersonale kan få anerkendt deres arbejdsskader som følge af COVID-19.

Det gælder blandt andet dagplejer, pædagogmedhjælper, parkeringsvagt, kassemedarbejder og andre, der er udsat for smitte gennem arbejdet med mennesker.

Lempede dokumentkrav

Samtidig er dokumentationskravene til dem, der er blevet syge af Corona-virus, blevet lempet. Tidligere skulle der henvises specifikt til, i hvilken situation man var blevet smittet. Det er nu muligt at nøjes med at sandsynliggøre en smittefare ved at beskrive sit arbejde, og den kontakt man har med andre. Desuden er der ikke krav om en positiv test, da ikke alle er garanteret adgang til test.

Hvor kan du læse mere?

Du kan læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, hvor vejledningen ” Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19” ligger. Du kan læse vejledningen her: https://bm.dk/media/13601/vejledning-covid19-retsinformation.pdf

Har du spørgsmål eller søger mere information på området, er du velkommen til at kontakte:

Skadechef
Karin Hornbøll +45 3111 1636
kho@contea.dk