NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
14. januar 2020

Contea rådgiver nu også ved køb og salg af virksomheder og fast ejendom

Contea kan med etablingen af vores nye M&A afdeling nu også rådgive vores kunder om transaktionsforsikringer i forbindelse med køb og salg af virksomheder og fast ejendom, forsikrings due diligence og afdækning af kapitalfonde og deres porteføljeselskabers forsikringsbare risici.

Transaktionsforsikringer

Der findes flere forskellige typer af transaktionsforsikringer. De vil typisk dække ukendte risici, og fungere lidt som en ejerskifteforsikring i en privat ejendomshandel. En transaktionsforsikring kan også dække kendte risici, og anvendes gerne i forbindelse med identificerede problemstillinger vedrørende skat, forurening, retssager, immaterialretskrænkelser m.v.

Markedet for transaktionsforsikringer er i kraftig vækst, og vi forudser, at udbredelsen af disse kontrakter fortsætter. Derfor etablerer Contea nu en M&A afdeling med fokus på transaktionsforsikringer, forsikrings due diligence og kapitalfonde og deres porteføljeselskabers forsikringsbare risici. Hermed kan vi, som en betroet rådgiver, imødekomme vores kunders ønsker om professionel og kompetent rådgivning indenfor disse områder.

Fordelene ved en transaktionsforsikring er bl.a. at afhjælpe behovet for, at en del af købesummen står på en bankkonto i en periode, samt sikre at sælger modtager hele købesummen, når transaktionen gennemføres. Dernæst vil køber have et forsikringsselskab med en høj solvensgrad at rejse krav imod, hvis uheldet skulle være ude, og køber vil ikke nødvendigvis skulle inddrage ledelsen i det nyerhvervede selskab i en sag om garantibrug m.v.

Disse kontrakter kan stille en køber bedre, end hvad køber ofte ville have forhandlet igennem i en uforsikret transaktion. Aftalen tillader for eksempel at både forsikringssum og løbetid strækker sig ud over, hvad der er aftalt i overdragelsesaftalen. Derudover er det en meget billig måde at finansiere sælgers garantiforpligtelser på, og fungere dermed som et strategisk værktøj til fordel for både køber og sælger.

Forsikrings due diligence

En forsikrings due diligence er relevant, da forsikringer indgår på lige fod med andre kontrakter i en forretningsdrivende virksomhed. Aftalerne er kendetegnet ved, at de kan blive et aktiv under de rette omstændigheder. Derfor undersøges selskabets forsikringsbare risici, om kontrakterne er tilstrækkelige både angående summer og bredden af dækningen, om der forelægger under- eller helt uafdækkede risici, de nuværende og fremtidige samlede forsikringsomkostninger m.v.

Kapitalfonde og porteføljeselskaber

Endelig tilbyder Contea nu rådgivning til kapitalfonde og deres porteføljeselskaber om forsikringsbare risici. Vi skræddersyr forsikringsløsninger tilrettet netop det aktive ejerskab og understøtter de vækstmål, som et sådant samarbejde indebærer.

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Sune Hallander, hvis du vil vide mere om Contea M&A services eller har spørgsmål hertil på:

+45 2623 1409

suh@contea.dk

Du kan læse mere om Sune her