NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
10. november 2020

Byretsdom: Ingen dækning hvis policen ikke reflekterer det korrekte risikoforhold

Denne artikel er tænkt som en lille reminder om, hvor vigtigt det er, at dine policer reflekterer det korrekte risikoforhold.

En stor erhvervsejendom nedbrændte, og forsikringen dækkede ikke de 50 mio. kr. i skader, fordi bygningen blev benyttet til andet og mere end beskrevet i forsikringen. Byretsdommen viser, hvor nødvendigt det er, at du som forsikringstager til stadighed sikrer dig, at dine forsikringer er tilpasset de konkrete risikoforhold.

Hov, der skulle da ikke ligge et autoværksted der?

I oktober 2016 nedbrændte en større erhvervsejendom, som der var tegnet bygningsbrandforsikring på. I forsikringspapirerne var det oplyst, at den 7.300 m2. store bygning blev anvendt til ”Lager, anvendelse: Oplagrings- og pakhusvirksomhed”.

Da branden blev undersøgt, konstaterede forsikringsselskabet, at der havde været indrettet et mindre autoværksted i bygningen. Og ikke nok med det; det blev også fastslået, at branden var opstået i en bil, der befandt sig netop på værkstedet.

Forsikringsselskabet afviste herefter dækning med den begrundelse, at forsikringstager – med etablering af et autoværksted – væsentligt havde forøget risikoen for brand, uden at sikre selskabets accept. Desuden, sagde forsikringsselskabet, ville de aldrig under disse forhold have tegnet en brandforsikring på ejendommen – man bragte derved forsikringsaftalelovens §45 om fareforøgelse i spil.

Herefter lagde bygningsejeren sag an mod forsikringsselskabet. I den forbindelse var der syn og skøn om skaden, som blev opgjort til små 50 mio. kr.

Byretsafgørelsen

På grundlag af bevisførelsen lagde retten til grund, at udlejer havde fuldt kendskab til, at der var etableret autoværksted i bygningerne.

Retten konstaterede i oktober 2020 derfor, at forsikringsselskabet havde bevist, at der ved etablering af autoværksted i en lille del af den samlede bygning var sket en væsentlig forøgelse af brandrisikoen, og at forsikringsselskabet ikke ville have tegnet forsikringen, hvis man havde haft kendskab til risikoen. På den baggrund fandt retten, at forsikringsselskabet ikke var forpligtet til at udbetale forsikringsdækning for brandskader og frifandt derfor forsikringsselskabet.

Kontakt din mægler

Sagen viser, hvor nødvendigt det er, at du som forsikringstager til stadighed sikrer dig, at dine forsikringer er tilpasset de konkrete risikoforhold. Og det er blandt andet derfor, at samarbejdet mellem kunde og mægler er vigtigere end nogensinde.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til denne information, er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler.