NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
Brexit — 24. januar 2019

Brexit og konsekvenserne for danske virksomheders forsikringer i UK

I disse dage afklares det, hvordan en engelsk udtrædelse af EU – Brexit – vil tage sig ud, herunder hvilke konsekvenser det vil have for den fortsatte samhandel mellem EU og et UK udenfor EU.

I Contea er vi klar over, at ikke meget på dette tidspunkt er afklaret. Dog står det klart, at ingen af Conteas kunder risikerer pludselig at stå uden dækning på grund af Brexit. Ikke desto mindre er der et par mulige scenarier, vi gerne vil belyse. I forsikringsmæssig henseende er der to mulige yderpunkter forbundet med Brexit: • Worst Case: UK træder ud af EU-forordningen om Freedom of Services. • Best Case: UK fastholder aftalen om Freedom of Services eller der oprettes en ny lignende aftale.

HVEM SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME? Umiddelbart vil kun virksomheder, der har juridiske enheder, adresser og/eller lokationer i UK, opleve konsekvenser. I dag er disse virksomheder sikret gennem EU-forordningen om ”Freedom af Services”, der kort fortalt tillader, at forsikringer kan etableres i ét EU land (f.eks. Danmark) og samtidig omfatte juridiske enheder i et andet EU-land (f.eks. UK). Som en del af Freedom of Services aftalen, vil forsikringsselskabet i hjemlandet sikre compliance i det enkelte land, herunder afregning af skatter, afgifter mm.

WORST CASE: UK TRÆDER UD AF EU-AFTALEN OM FREEDOM OF SERVICES En mulig konsekvens af Brexit er, at UK træder ud af Freedom of Services aftalen, og at forsikringer gældende i UK fremover skal tegnes hos forsikringsselskaber med licens i UK (lokal forsikringspligt), altså selskaber fysisk etableret i UK.

Skulle det ende med, at UK træder ud af Freedom of Services aftalen, er der yderligere et par forhold, vi gerne vil henlede opmærksomheden på: • Bliver der ikke lavet de nødvendige tilpasninger i policestrukturen, kan det indebære risiko for sanktioner pga. manglende opfyldelse af Compliance-regler. • Det kan blive en realitet, at en evt. erstatningssum udbetalt til moderselskabet i Danmark, beskattes såfremt pengene skal overføres til datterselskabet i UK (en UK lokalpolice vil udbetale erstatningen direkte i UK).

Konsekvenserne for virksomheder med juridiske enheder i UK, vil derfor kunne begrænse sig til, at der skal laves nogle tilpasninger i deres internationale policestruktur, således at der tilføres en lokal UK police eller anden mulig ”non-admitted”.

BEST CASE: UK BLIVER I EU-AFTALEN OM FREEDOM OF SERVICES Skulle EU og UK beslutte sig for at fastholde aftalen om Freedom of Service eller oprette lignende aftale, er der intet, der umiddelbart peger på, at det vil have større konsekvenser og det vil derfor kun kræve mindre tilpasninger for nogle af Conteas kunder.

LLOYDS M.FL. Det er væsentligt at understrege, at flere af de store forsikringsselskaber, som f.eks. AIG m.fl. samt markedspladsen Lloyd’s, som hidtil alene har arbejdet ud fra London, allerede har etableret sig i fastlands EU i hhv. Luxembourg og Bruxelles, og altså har taget denne risiko i opløbet. Virksomheder der har placeret ricisi via f.eks. Lloyd’s bør derfor være sikret.

VIL DU VIDE MERE? Har du spørgsmål eller søger du mere information på området, er du velkommen til at kontakte:

Søren Langerhuus
Forsikringsmægler og partner
+45 2042 1470
sla@contea.dk

Jesper Krell
Forsikringsmægler og partner
+45 5210 6016
jkr@contea.dk