NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
09. februar 2021

Brexit og danske virksomheder forsikret hos engelske forsikringsselskaber

Brexit er nu en kendsgerning og Storbritannien er udtrådt af EU. Derfor har Finanstilsynet udstedt en bekendtgørelse om tilladelse til at drive virksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Storbritannien.
Bekendtgørelsen har interesse for dig, som er forsikret i et forsikringsselskab med hovedsæde i Storbritannien.

Baggrund

Udtrædelsen af EU betyder, at EU-lovgivningen ikke længere gælder for Storbritannien. Det betyder blandt andet, at reglerne om det indre marked, herunder retten til at etablere sig og udbyde tjenesteydelser efter EU-lovgivningen, er bortfaldet.
For forsikringsselskaber fra Storbritannien, der har danske virksomheder som kunder, er konsekvensen, at forsikringsselskaberne (i mangel af anden hjemmel) mistede retten til at drive grænseoverskridende forsikringsvirksomhed i Danmark pr. 31. december 2020.

Du er beskyttet af bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fra Finanstilsynet er udstedt for at sikre, at danske forsikringstagere ikke kommer til at stå uden lovlig dækning.
Derfor kan forsikringsselskaber fra Storbritannien, der efter 31. december 2020 har danske kunder, fortsætte med at servicere disse.

Ingen nye kontrakter

Bekendtgørelsen fastslår, at forsikringsselskaber der den 31. december 2020 er godkendt til at tegne skades- eller livsforsikringer i Danmark, som udgangspunkt bevarer retten til at servicere eksisterende kunder – dog kun til og med den 31. december 2021.
Det er en forudsætning, at forsikringsselskabet kun servicerer eksisterende policer (indgået før den 31. december 2020) og ikke forlænger eksisterende eller tegner nye forsikringer.

Hvad betyder det for dig?

Da tilladelsen i Bekendtgørelsen kun gælder midlertidigt, vil forsikringsselskaber fra Storbritannien, der forsikrer danske kunder, skulle overføre disse forsikringsaftaler til et forsikringsselskab etableret i Danmark (eller et andet EU/EØS-land). Alternativt skal forsikringsselskaberne opsige disse forsikringsaftaler til ophør senest den 31. december 2021.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til denne information eller har brug for hjælp til at sikre jer bedst muligt, er du meget velkommen til at kontakte din forsikringsmægler.

Susanne Noer
Forsikringsmægler og segmentchef
+45 3052 9760
sno@contea.dk