NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
04. juni 2020

Arbejdsskadedækning af unge, omfattet af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Hvilke regler gælder, hvis en ung, der er dømt til at udføre et stykke arbejde efter ”Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet”, kommer til skade under udførelsen af arbejdet?

Med ”Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet” er det blevet muligt at idømme børn og unge mellem 10 og 17 år en straksreaktion eller et ungepålæg. Der er i praksis tale om en aktivitet eller et stykke arbejde, som barnet eller den unge skal udføre, som har en opdragende og genoprettende karakter og dermed et socialpædagogisk formål. Aktiviteten/arbejdet vil oftest ske i offentligt regi. Vi er derfor fra en række kommuner blevet mødt med spørgsmål om, hvordan barnet eller den unge er dækket forsikringsmæssigt i tilfælde af en arbejdsskade.

Er det en arbejdsskade?

Der er en række forhold, der gør sig gældende og skal afklares, når det skal afgøres, om der er tale om en arbejdsskade i forsikringsmæssig forstand:

  • En offentlig myndighed eller privat virksomhed, der drager nytte af den aktivitet, barnet eller den unge udfører i forbindelse med en straksreaktion, betragtes som arbejdsgiver i arbejdsskadesikringslovens forstand. Det medfører en pligt til at sikre barnet eller den unge.
  • Arbejdsgiveren opfylder sin sikringspligt i forhold til risikoen for arbejdsulykker ved at tegne forsikring i og betale præmie til en arbejdsulykkesforsikring, eller for offentlige arbejdsgivere, ved at være selvforsikrede.
  • Arbejdsgiveren opfylder sin sikringspligt i forhold til risikoen for erhvervssygdomme ved at betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette gælder både offentlige og private arbejdsgivere.
  • En skade, der potentielt kan være en arbejdsulykke, skal anmeldes efter de almindelige regler om anmeldelse af arbejdsskader.
  • Aktiviteter, som f.eks. oprydning, genetablering og reparation efter hærværk, fjernelse af graffiti, vask af biler og renholdelse af offentlige arealer, vil - som udgangspunkt - blive anset som omfattet af arbejdsskadesikringsloven.
  • Om den enkelte aktivitet i den konkrete sag vil være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, afhænger dog af en konkret vurdering. Det kan f.eks. have betydning, om en aktivitet alligevel skulle have været løst af egentlig arbejdskraft, hvis den ikke var blevet udført af barnet eller den unge. Det har altså betydning, om aktiviteten har en værdi for ”arbejdsgiveren”.

Har du spørgsmål eller søger mere information på området, er du velkommen til at kontakte:

Forsikringsmægler
Jette Gottlieb
+45 2042 3993
jgo@contea.dk