NYHED! Contea bliver en del af North – nyt unikt rådgivningshus
Nyheder
15. juli 2021

Første erstatning efter COVID-19 vaccine

Patienterstatningen oplyser den 27. maj, at den første dansker har fået tilkendt erstatning efter COVID-19 vaccine.
27. maj 2021

Contea version 2.0

Den første version bød på 15 års spændende rejse med interessante kunder og engagerede medarbejdere. Version 2.0 betyder heldigvis mere af det samme men i et nyt rådgivningsfællesskab med flere ydelser, når det gælder finansiel rådgivning.
27. maj 2021

Vanvidsbilisme og firmabiler

Kan en firmabil blive konfiskeret? Og hvem er i givet fald ansvarlig for regningen? Læs mere om de økonomiske konsekvenser for virksomheder.
27. maj 2021

Tung profil bliver ansvarlig for strategiske kunder

27. maj 2021

COVID-19 arbejdsskader skaber travlhed

Vores skadeafdeling har haft rigtig travlt med at registrere COVID-19 arbejdsskader, og der er på landsplan registreret 7.388 anmeldelser per 17. maj.
13. april 2021

Polaris etablerer North og skaber stærkt finansielt rådgivningshus i Danmark

De fire virksomheder Contea, Jysk Pension, FinPro og Status indgår partnerskab med Polaris og etablerer North, der vil tilbyde uvildig og komplet finansiel rådgivning til virksomheder, organisationer og deres medarbejdere.
09. februar 2021

Tre ting du skal huske, hvis din virksomhed bor til leje

Hvis din virksomhed bor til leje, er der et par forsikringsforhold, du skal være meget opmærksom på. Det handler om lejers erstatningsansvar jf. erhvervslejeloven § 40.
09. februar 2021

Brexit og danske virksomheder forsikret hos engelske forsikringsselskaber

Brexit er nu en kendsgerning og derfor har Finanstilsynet udstedt en bekendtgørelse om tilladelse til at drive virksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Storbritannien. Bekendtgørelsen har interesse for dig, som er forsikret i et forsikringsselskab med hovedsæde i Storbritannien.
10. november 2020

Byretsdom: Ingen dækning hvis policen ikke reflekterer det korrekte risikoforhold

En stor erhvervsejendom nedbrændte, og forsikringen dækkede ikke de 50 mio. kr. i skader, fordi bygningen blev benyttet til andet og mere end beskrevet i forsikringen. Byretsdommen viser, hvor nødvendigt det er, at du som forsikringstager til stadighed sikrer dig, at dine forsikringer er tilpasset de konkrete risikoforhold.
10. november 2020

Din digitale vej til dokumentation og besparelser

Forsikringsmarkedet er præget af stigende priser. Der er dog stadig mulighed for at forhandle gode vilkår og præmier, men flere og flere forsikringsselskaber stiller i den forbindelse krav til skadeforebyggelse og ikke mindst kontrol og dokumentation af det forebyggende arbejde. Derfor har vi i Contea udviklet en App, som kan hjælpe dig over noget af den udfordring.
30. september 2020

Status på cyberforsikring

Truslen fra cyberkriminalitet er stigende mod danske myndigheder og virksomheder. Cyberkriminalitet koster danske virksomheder millioner og kan i værste fald ramme samfundsvigtige funktioner. Det er fakta, der burde gøre enhver leder bekymret. Men hvorfor er det så, at ikke alle virksomheder har en cyberforsikring?
29. september 2020

Prisstigninger og reduceret kapacitet

Vi har i det første halvår af 2020 set prisstigninger på mange forsikringsprodukter. Især på direktions- og bestyrelsesansvars-, kriminalitets- og cyberforsikring forventer vi de vanskeligste fornyelser. Derfor påbegynder vi også fornyelsesforhandlingerne med selskaberne så tidligt som muligt. Læs mere om, hvorfor et tæt samarbejde mellem kunde og mægler er vigtigere end nogensinde.
29. september 2020

Øgede muligheder for overvågning i det offentlige rum

Nu kan danske kommuner få lov til at filme borgerne på gader, veje og pladser og overvåge arealer op til 30 meter fra bygningen. Kravet er, at kommunen sammen med politiet vurderer, at det kan fremme trygheden. Det er konsekvensen af den ændrede ”Lov om TV-overvågning”. Her er et overblik over de nye muligheder loven giver for overvågning.
29. september 2020

Midlertidige skolevaske og byggeloven

I forbindelse med Covid19 har mange skoler og institutioner sat midlertidige vaske op. Problemet er imidlertid, at mange af disse installationer ikke lever op til byggelovgivningens regler. Det betyder, at er uheldet ude – som flere skoler har oplevet - er der ingen forsikring til at dække skaden.
09. juni 2020

Brandrisikoen ved opladning af batteridrevne el-cykler, løbehjul og andet

Lige før påske opstod der en brand på grund af et defekt lithiumbatteri i det gamle rådhus i Hørup på Als. Branden udviklede sig hurtigt, og det meste af bygningen nedbrændte. Det er ikke første og heller ikke sidste gang, vi kommer til at se en stor brand som følge af batterier.
04. juni 2020

Risikostyring i et nyt perspektiv

Med corona blev vi ramt af en risiko, der ikke kunne forudses eller forebygges. Vores eneste værn har været at iværksætte vores nød- og katastrofeplaner. Nu er det så tid til at overveje, hvad vi kunne have gjort, inden vi blev ramt, hvilke planer vi skulle have haft på plads osv. Her deler vi nogle generelle områder og specifikke risici, som kan være indledende inspiration.
04. juni 2020

Erhvervsrejser og COVID-19

Hvordan er jeres virksomhed dækket ift. erhvervsrejseforsikring og corona-relaterede omkostninger? Og er I overhovedet dækket, hvis en medarbejder bliver ramt af corona og får brug for hospital, hjemtransport m.v?
04. juni 2020

Arbejdsskadedækning af unge

Arbejdsskadedækning af unge, omfattet af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Hvilke regler gælder, hvis en ung, der er dømt til at udføre et stykke arbejde efter ”Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet”, kommer til skade under udførelsen af arbejdet?
04. juni 2020

Find ud af, hvem der ejer træet, inden du fælder det

En dom fra marts i år understreger vigtigheden af, at kommuner grundigt undersøger, hvem der ejer det træ, som man har besluttet at fælde efter en klage.
04. juni 2020

Våd vinter betyder flere rotter

Denne vinter har ikke været særlig kold. Til gengæld har den været våd, og det er faktisk rigtig godt vejr, hvis man er en rotte. Derfor har vi også set en voldsom stigning af rotteangreb overalt i Danmark. Hvad kan man gøre for at undgå rotteangreb, og hvad skal man gøre, hvis man har konstateret et angreb? Det kan du læse mere om i denne artikel, hvor vi også giver dig 10 gode råd til at forebygge rotteangreb.
24. april 2020

COVID-19 kan være en arbejdsskade

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i en ny vejledning anerkendt at Corona virus kan være en arbejdsskade og målgruppen for anerkendelse udvides. Medarbejdere i blandt andet ældreplejen, på sygehuse og i daginstitutioner kan fremover få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade.
24. april 2020

Hjemmearbejdspladser og arbejdsskadesikringsloven

Mange har oplevet, at Coronakrisen har det gjort det nødvendigt at arbejde hjemmefra. I den forbindelse får vi en del henvendelser med spørgsmål om, i hvilket omfang Arbejdsskadeloven finder anvendelse i hjemmet, når der arbejdes derfra. Som udgangspunkt er forsikringsforholdet ikke ændret. Det betyder, at man mens man arbejder hjemmefra er dækket af arbejdsskadeloven.
24. april 2020

Støtte til forsikringsomkostninger

Du skal være opmærksom på, at forsikringsomkostninger kan være dækket af hjælpepakkerne. Det gælder i givet fald virksomheder der mister mellem 40 og 100 pct. af deres omsætning.
24. april 2020

Opbevaring af håndsprit

I øjeblikket bliver der i kommuner, regioner og virksomheder indkøbt håndsprit i store mængder. Mange steder bliver det leveret til et centralt sted, hvorfra det bliver distribueret ud til afdelinger, skoler, plejecentre, sygehuse med videre. I den forbindelse er et par forhold, du skal være opmærksom på
20. april 2020

Conteas netværksdag 2020 aflyses

Det er måske ikke den store overraskelse, men derfor er vi alligevel rigtig kede af at fortælle, at vi har valgt at aflyse Contea netværksdag 2020, som skulle have fundet sted den 11. juni. Vi kunne selvfølgelig have valgt at udskyde det, men med den usikkerhed der er om, hvornår og i hvilken takt Danmark igen lukker helt op, tænker vi ikke, at netværksdagen er det, der står øverst på din to do liste, når det sker.
06. april 2020

Coronavirus og entrepriseforsikring

I dette nyhedsbrev belyser vi nogle af de forhold, som man skal være opmærksom på, hvis et bygge - anlægsarbejde stoppes på grund af Covid-19-krisen. Det er nogle generelle tilbagemeldinger, som I kan forholde jer til, men overordnet set, ændrer Covid-19 krisen ikke på de forsikringsvilkår, der i øvrigt gælder for de forsikringer, som er tegnet. Dog kan der være forskelle i forsikringsselskabernes vilkår.
15. marts 2020

COVID-19

Til alle vores kunder og samarbejdspartnere. I forlængelse af udviklingen i forhold til COVID-19 (Corona-virus), og set i lyset af Regeringens anbefalinger og anvisninger, har vi i dag besluttet, at den bedste måde for os at udvise ansvarlighed på, er ved at lade alle Conteas medarbejdere og ledere arbejde hjemmefra. Dette betyder dog ikke noget for dine muligheder for at kontakte os.
14. januar 2020

Contea rådgiver nu også ved køb og salg af virksomheder og fast ejendom

Contea kan med etablingen af vores nye M&A afdeling nu også rådgive vores kunder om transaktionsforsikringer i forbindelse med køb og salg af virksomheder og fast ejendom, forsikrings due diligence og afdækning af kapitalfonde og deres porteføljeselskabers forsikringsbare risici. Transaktionsforsikringer
08. januar 2020

Contea opruster

Contea opruster indenfor rådgivning om køb og salg af virksomheder. Sune Hallander er ansat som Head of M&A Vi ønsker, som betroet rådgiver, at imødekomme vores klienters behov for rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder. Derfor fokuseres nu også på transaktionsforsikringer og forsikrings due diligence samt kapitalfonde og disses porteføljeselskabers forsikringsbare risici, med det formål at identificere og afdække forsikringsbare risici ved virksomhedstransaktioner.
13. december 2019

Sådan kan du forhindre brand og tyveri, når jeres bygninger står tomme i ferien

Jule- og vinterferier betyder tomme skoler institutioner og her udgør brande, vejrligsskader, indbrud og hærværk desværre en risiko, som man er nødt til at forholde sig til. Vi tror, at 80 procent af god forebyggelse kan sikres ved at have fokus på adfærd, mens de resterende 20 procent kan løses ved hjælp af tekniske sikringsforanstaltninger. Derfor får du her en række gode råd med fokus på de 80 procent.
13. december 2019

Sådan kan du minimere de hyppigste skader, der skyldes vintervejret

Der er mange ting, du kan gøre for at forberede dig på vintervejret og dermed forebygge skader og uheld. Derfor har vi samlet en række tips og gode råd, som kan hjælpe dig til at komme igennem vinteren med mindst mulig risiko.
12. december 2019

Rettigheder, pligter og evt. erstatningsansvar ved skader forvoldt af affaldscontainere

Når det blæser, kan det ske, at affaldscontainere vælter eller blæser over i parkerede cykler, biler, barnevogne o.lign. Erstatningsrettens grundregel nr. 1 er, at hvis man bruger sin almindelige sunde fornuft og omtanke, så undgås langt de fleste skader. Så her er fire fornuftige råd om sikring af affaldscontainere.
08. november 2019

Rettigheder og pligter vedr. vintervedligeholdelse

Det er tid for vintervejr og deraf følgende fortrædeligheder. Derfor får du her en oversigt over de rettigheder og pligter, du skal være opmærksom på, når der sker skader på jeres veje, grundarealer mv.
09. september 2019

Kim Rud-Petersen indtræder i Contea’s bestyrelse

En af de senere års mest markante skikkelser i dansk og nordisk forsikring, Kim Rud-Petersen, indtræder som næstformand i Contea’s bestyrelse pr 1. september 2019. Contea har siden starten i 2005 været i konstant vækst, og er i dag en af Danmarks førende og hurtigst voksende forsikringsmæglervirksomheder. Det er en udvikling, der skal sikres fortsat i de kommende år. Det er derfor med stor glæde, og stolthed, at vi byder Kim Rud-Petersen velkommen som nyeste medlem af vores bestyrelse.
05. september 2019

Ny terrorforsikringsordning

Den 1. juli 2019 er en ny terrorforsikringsordning trådt i kraft. Den nye offentlige ordning skal dække skader efter terror, og enkelte selskaber er allerede begyndt at orientere deres kunder.
05. september 2019

Conteas risikostyringskoncept

Vi har de senere år oplevet stigende interesse for at få lavet risiko- og sikkerhedsgennemgang af virksomhederne og i den forbindelse særligt at få sat en professionel proces for risikostyring på skinner.
05. september 2019

Nødvendig uddannelse af risikorådgivere

Processerne for risikostyring er, som de altid har været, men arbejdet som risikorådgiver er konstant under forandring. Der stilles simpelthen stadig større krav til kompetencer, viden og parathed. Derfor er løbende uddannelse og kompetenceudvikling et grundvilkår i fremtidens risikostyringsarbejde. Og vi hjælper gerne med undervisning og vejledning. Læs mere her
29. maj 2019

Så er det sæson for skybrud

Skybrudssæsonen er gået i gang. Helt præcis skete det tirsdag den 5. maj, da der faldt 19 millimeter regn på 20 minutter i Vejle.
Skadeadministration — 28. maj 2019

Få hjælp til skadeadministration i Contea

I en tid, hvor kommuner og regioner påtager sig større selvrisici og samtidig er presset til at skære i de interne ressourcer, kan en skadeadministrationsløsning med Contea være den helt rigtige løsning.
Udlandsrejse — 28. maj 2019

Medarbejdere der rejser i virksomhedens tjeneste skal beskyttes

Når en virksomhed sender en medarbejder på udlandsrejse, udsætter man samtidig medarbejderen for forskellige lokale risici. Hvad enten det er fra interne konflikter og uroligheder eller sociale ubalancer, så kan du som arbejdsgiver imødegå det på flere måder.
Bygningsskader — 28. maj 2019

Huslejetab, genhusning og opmagasinering ved bygningsskader

Hvornår er der dækning, hvis forsikring skal betale, og hvad er der af praktiske forhold, der skal tages højde for?
miljøskadesag — 12. marts 2019

Danmarks første miljøskadesag

Miljøstyrelsen har for nyligt tilsluttet sig Holbæk Kommunes vurdering af, at en hændelse i 2018 skal betragtes som en miljøskadesag. Det er første gang siden indførelse af miljøskadedirektivet i 2008, at vi i Danmark hører tale om en miljøskadesag.
Contea 2019 — 11. februar 2019

Stadig fokus på personlig rådgivning og nærvær hos vores kunder

Gennem de seneste måneder har vi i Contea brugt en del tid på at arbejde med vores egen organisation. Nogle af frugterne af dette arbejde vil du kunne mærke i dagligdagen, andre vil du kunne se.
Brexit — 24. januar 2019

Brexit og konsekvenserne for danske virksomheders forsikringer i UK

I disse dage afklares det, hvordan en engelsk udtrædelse af EU – Brexit – vil tage sig ud, herunder hvilke konsekvenser det vil have for den fortsatte samhandel mellem EU og et UK udenfor EU.