Branchekendskab

At kende sine kunder og sine kunders branche er helt essentielt for at skabe det nødvendige overblik og dermed de resultater, som vi i den sidste ende vil måles på. Store summer er i spil, når det handler om bolig- og ejendomsselskaber. Dette gælder også, når det rigtige forsikringsprogram skal sammensættes. Det skal omfatte alt fra skader i dagligdagen og hyppige renoveringer til nybyggerier til afholdelse af EU-udbud efter gældende regler.

I dit arbejde er du formentlig også optaget af at skabe overblik og dokumentation. I forsikringsøjemed hjælper vi dig med tryghedsskabende og skadesforebyggende tiltag, hvilket garanterer overblik, et godt skadesforløb og i den sidste ende, trygge lejere.

Udover at dine forsikringer skal være på konkurrencedygtige vilkår, er vores overbliks- og dokumentationsskabende værktøjer med til at sikre, at en stor del af din tid ikke skal gå med at administrere og forhandle forsikringer.