Bestyrelsesmedlem

Medlem af Conteas bestyrelse siden 2016

Tidligere beskæftigelse:
CEO for Aons samlede aktiviteter i Danmark
Ansvarlig for Industri, mægler og storkunder samt 8 industricentre i Codan
Ansvarlig for salg/marketing/kommunikation internt i Hafnia Service
Ansvarlig for Hafnia A/S private livselskaber

Øvrige ledelses- og tillidshverv:
Bestyrelsesformand i Aon Sverige
Bestyrelsesformand i Aon Danmark
Bestyrelsesformand i APC forsikringsmæglere
Bestyrelsesformand Forsikringsmæglerforeningen/formand for etisk udvalg

Bestyrelsesformand i MediBee A/S, Nordic Biodiversity

Bestyrelsesmedlem NordicNetcare

Advisor: First Chair Group, Area9Lyceum

Bestyrelsesmedlem I Børnehjælpsdagen

Baggrund/uddannelse:
Forsikringsuddannet fra Forsikringsakademiet
Aon Executive Management INSEAD Fontainebleau
Aon University Chicago