Velkommen til Conteas årlige netværksdag

For 9. gang byder vi velkommen til Conteas Netværksdag.
Årets tema er ”Trusler mod Danmark”, som vi med fokus på kommuner, regioner, boligselskaber og for-syningsselskaber vil belyse gennem erfaring, viden, eksempler, oplæg, debat og workshops.

Vi har i år været så heldige at få nogle af de mest vidende oplægsholdere på området til at komme forbi:
• Klaus Fristrup fra RM Group, der har stor erfaring indenfor styring af katastrofer.
• Peter Dræby fra Codan, som vil vurdere, hvad trusselsbilledet betyder for forsikringsmarkedet.
• Gouda Alarmcentral og lægekorps, der vil gøre os klogere på, hvilken indsats der kræves, når det værst tænkelige sker på en udlandsrejse.
• Jørgen Kronborg fra Actas, direktør fra Actas, der vil komme med eksempler på, hvordan man kan sikre sig mod terrorrisikoen.
• Kasper Sønderdahl, Beredskabsdirektør for de østjyske kommuner: Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favr-skov - om forberedelse til kriser.
• Michael Skaarup, Syd og Sønderjyllands Politi - om samarbejde mellem boligselskaber, kommuner, politiet og SSP.
Dagen byder også på en række relevante workshops, ligesom der som altid vil være rig mulighed for at netværke med kollegaer og leverandører.

Program for Netværksdagen

Torsdag, 15. marts 2018
9.00 Ankomst - morgenkaffe og rundstykker
9.30 Velkomst og nyt fra Contea, v. Klaus Lodberg.
9.45 Trusler mod Danmark: Hvordan er vi forberedt, hvis det værste skulle ske? V. Klaus Fristrup, RM Group.
10.45 Forsikringselskabernes reaktion i forhold til trusler mod Danmark. V. Peter Dræby, Codan Forsikring.
11.15 Hvordan håndteres en ulykke/sygdom/katastrofe på rejser? V. Læge Tejs Jansen og medarbejdere fra Gouda Alarm.
12.15 Frokost
13.00 Workshops - 30 minutters dialogbaseret indlæg og 15 minutters diskussion.

Vælg en workshop:

Workshop 1:
Tema: Klar når krisen rammer v/ Kasper Sønderdahl, Beredskabsdirektør i flg. kommuner: Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov.
Hvordan forbereder kommunerne sig, så alle er klar, når de alvorlige hændelser rammer?
Fra gammeldags beredskabsplanlægning til agil krisestyring og sikring af fortsat drift.
Hvordan organiseres et velfungerende samarbejde mellem fire kommuner og beredskabet?
Hvordan effektiviseres kommunernes arbejde med den lovpligtige beredskabsplanlægning.
Kortlægning af kommunal sårbarhed. Hvor gør det mest ondt at blive ramt, når man er en kommune?

Workshop 2:
Tema: Sikring af forsyningsselskaber v. Jørgen Kronborg, adm. direktør fra Actas
Forsyningsselskaber kan være et af de næste mål for terrorister eller andre personer med interesse i at ramme os, hvor det gør mest ondt. Vi kommer med et bud på, hvordan man kan sikre sig mod disse risici .

13.50 Kaffepause
14.15 Workshops

Vælg en workshop:

Workshop 3:
Tema: Samarbejde mellem boligselskaber, kommuner Politiet, SSP v/ Michael Skaarup, Syd og Sønder jyllands Politi.
Hvad er resultaterne af Tryghedsvandringer, og hvordan kommer man videre?
Hvordan bliver kommuner og boligselskaber bedre til at opnå resultater efter tryghedsvandringer?

Workshop 4:

Tema: Arbejdsskade v/ Karin Hornbøll
Nyere Retspraksis – relevante domme for 2017.
Erstatningsniveauet 2017 – fortsætter det med de store udbetalinger?

15.30 Afrunding og ”tak for i dag”.

Tid og sted

Contea Netværksdag 2018 afholdes:
Torsdag, 15. marts 2018 9.30 -15.30
: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia.

Hvem deltager?

Alle kommuner og regioner, boligselskaber, forsyningsselskaber samt leverandører er velkomne til net-værksdagen. Der er dog et begrænset antal pladser på 2 personer fra hver leverandør.
Netværksdagen henvender sig til alle med interesse inden for risikostyring, indkøb og forsikring fx økono-miansvarlige, forsikringsansvarlige, risikorådgivere, bygge og ejendomsmedarbejder, arbejdsskadekonsu-lenter, indkøbsrådgivere mv.

Pris
Pris pr. deltager: 1.695 kr.
Der ydes en rabat på 600 kr. pr. deltager for Conteas kunder.
Tilmelding er bindende

Tilmelding
Lene Fischer Ladefoged: lfl@contea.dk – tilmeldingsfrist den 25. februar 2018.
Ønskes opkrævning via EAN, bedes dette oplyst ved tilmelding

Med venlig hilsen
Jette Gottlieb, Contea.