Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 10.00 -14.00 på First Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense

Det er nu muligt for kommuner at tegne forsikringer for personer, der udfører frivillig indsats i kommunerne. Det rejser en række væsentlige spørgsmål om hvem der kan forsikres? Og hvem der skal forsikres? Hvad definerer frivilligt arbejde? Hvordan laves en indstilling, hvad dækker forsikringen og skal man være selvforsikret? Disse og andre relevante spørgsmål vil vi gennem oplæg, debat og erfaringsudveksling få afklaret på dagen.

Pris for deltagelse: 575 kr. pr. person. Prisen dækker hele dagen inkl. forplejning.

Bindende tilmelding senest den 12. maj 2017 på mail til Laila Koldsø Fog: lfo@contea.dk

Husk at oplyse EAN-nummer.

 

Program

 9.30 Morgenbrød og check ind
   
10.00 Velkommen og introduktion af begreber med eksempler v/Karin Hornbøll og Jette Gottlieb - Contea
  Forskellen på frivilligt arbejde og frivillig indsats 
   
11.00 Erfaringer fra Odense kommune v/Marie Iuul, Odense Kommune
  Hvordan har Odense arbejdet med opfølgning på lovgivningen?
  Er der overhovedet behov for forsikringsdækning eller skal man ”bare” være selvforsikret?
  Forberedelse af politisk sag; Data eller følelser?
   
12.00 Frokost
   
13.00 Hvordan kan personer, der udfører frivilligt arbejde forsikres? v/ Michael Eiler, Gjensidige Forsikring
  Forsikringsdækning
  Prisniveau
  Hvilke oplysninger skal indhentes før forsikringsdækningen

 

14.00        Tak for i dag