Få eksperthjælp til gennemgang af brandsikkerhed i plejeboliger mm.

Kommunerne er blevet pålagt at undersøge brandsikkerheden på plejecentre, plejebolig mv. Contea kan assistere med de nødvendige kompetencer.

KL har informeret om, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt et omfangsrigt og detaljeret spørgemateriale til kommunerne om brandsikkerhed på plejecentre mv.
Det sker i forlængelse af den tragiske dødsbrand på Farsøhthus Plejecenter i august 2018.
I den forbindelse oplyser KL også, at Transport-, Bygnings- og Boligministeren har udsendt et hyrdebrev, der pålægger kommunerne at undersøge sine plejecentre, plejeboliger o.lign i forhold til deres brandsikkerhed.

Få eksperthjælp

Det kan være en stor udfordring at foretage en grundig og kvalificeret undersøgelse af brandsikkerheden i større bygninger som plejeboliger o.lign.
Har kommunen ikke selv ressourcer og kompetencer in-house, er det muligt for Contea at stille konsulenthjælp til rådighed. Vores bygnings- og brandingeniør Keld T. Pedersen, kan bistå med at foretage gennemgangen og besvare de spørgsmål der stilles af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen. Keld T. Pedersen har flere års erfaring med gennemgange af netop brandsikkerheden i bygninger, herunder plejecentre og boligblokke.


Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Lars Jespersen, forsikringsmægler
Tlf.: 75 11 99 62
E-mail: lje@contea.dk