Overblik og konkurrencedygtighed

 

Store summer er i spil, når det handler om ejendomme til beboelse og erhverv. Dette gælder også, når det rigtige forsikringsprogram skal sammensættes. Det skal omfatte alt fra skader i dagligdagen og hyppige renoveringer til nybyggerier og afholdelse af EU-udbud.

I dit arbejde er du formentlig optaget af at skabe overblik og dokumentation. I forsikringsøjemed hjælper vi dig med tryghedsskabende og skadesforebyggende tiltag, hvilket garanterer et godt skadesforløb og trygge lejere.

Udover, at dine forsikringer skal være på kurrencedygtige vilkår, er vores overbliks- og dokumentationsskabende værktøjer med til at sikre, at din tid ikke skal gå med at administrere og forhandle forsikringer.


EU-udbud

Afholdelse af EU-udbud er en ressource- og kompetencekrævende opgave. Her sikrer vi, at din proces bliver håndteret efter gældende regler. Vi skaber den nødvendige konkurrence og efterfølgende det nødvendige overblik.

 

Contea-måden: åbenhed, tillid og gensidig gennemsigtighed

Hos Contea er åbenhed, tillid og gensidig gennemsigtighed i informationsflowet omdrejningspunktet for et godt samarbejde.

Med afsæt i de parametre sikrer vi, at der altid er en god og professionel tone i samarbejdet med forsikringsselskaberne. Vi agerer på dine vegne og tror på, at gennemslagskraften af et godt samarbejde skaber resultater og merværdi for dig.