Nye regler om ansvarsforsikring af mindre speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer

Har I i kommunen speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere eller lignende fartøjer? Så skal I være opmærksomme på nye regler fra Søfartsstyrelsen, der betyder, at der nu er nogle forsikringsmæssige og uddannelsesmæssige regler, som skal følges.
De nye regler fremgår af bekendtgørelsen, der følger op på lov nr. 374 af 1. maj 2018 om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven (Skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer m.v.).

I denne information vil vi især fremhæve §1, hvori det fremgår at:
”En dansk speedbåd med en skroglængde under 15 meter, en dansk vandscooter og et lignende dansk fartøj, hvortil der er foreskrevet uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand skal, jf. sølovens § 154 a, stk. 1, være omfattet af en forsikring til dækning af krav om erstatning for skader forvoldt af fartøjet i forbindelse med en søulykke. Forsikringen skal give mulighed for at opnå erstatning inden for de ansvarsgrænser, som fremgår af sølovens § 175. Forsikringspligten påhviler den, der benytter fartøjet eller lader det benytte.” (vores fremhævelser).


Derudover indeholder bekendtgørelsen primært regler om følgende:

• Forsikringspligt for udenlandske fartøjer.
• Kontraheringspligt for forsikringsselskaberne.
• Indførelse af en garantiordning.
• Regler om certifikater og beviser, som føreren af de omfattede fartøjer skal være i besiddelse af.

Hele bekendtgørelsen kan læses her: Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer

Fra Contea kan vi oplyse, at Gjensidige tilretter deres ansvarsforsikringsdækninger løbende, så de svarer til de nye regler. Det vil blive gjort uden ekstra præmie på nuværende policer.
Vi har kontaktet andre forsikringsselskaber, men afventer stadig en reaktion fra dem, i forhold til deres forsikringsmæssige håndtering af reglerne. Det anbefales derfor at kontakte Contea, hvis man ved at kommunen sejler med nogle af disse fartøjer og disse ikke er forsikret i Gjensidige.


Har du spørgsmål til dette, så er du velkommen til at kontakte mig.

LarsJ

Med venlig hilsen
Lars Jespersen
Senior partner og forsikringsmægler
Tlf.: 75 11 99 62
E-mail: lje@contea.dk